PROGRAM & RESULTAT

Vi lever i en värld med omoral och stigande kriminalitet. Alla som måste lita på andra människors välvilja och ärlighet – särskilt polisen, försäkringsbolag, företagare och banker – har upplevt den skada som den sjunkande moralnivån ger upphov till i denna kultur.

Vägen till lycka skrevs i syfte att fylla samhällets moraliska vakuum. Med följande program, skräddarsydda paket och steg kan vem som helst leda andra till ett liv av högre kvalitet och lycka.

FÖR PERSONAL INOM KRIMINALVÅRDEN: Resurspaketet för att återställa självrespekt – Detta paket förser personal inom kriminalvården och rådgivare med effektiva verktyg som de kan använda för att återställa förtroende, respekt och ärlighet bland de människor de hjälper.

FÖR LÄRARE: Utbildarens resurspaket – Detta paket innehåller kraftfulla och effektiva verktyg för att lära ut principerna i Vägen till lycka som är baserade på sunt förnuft.

FÖR FÖRETAG: Personalprogrammet ger vilket företag som helst verktyg som gör att man kan höja moralen, förbättra attityden hos personalen och öka produktiviteten.

FÖR POLISPROGRAM: Detta program gör att poliser kan använda Vägen till lycka och minska brottsligheten och våldet i sina distrikt.

FÖR KRISOMRÅDEN: Dessa steg hjälper individer att sprida lugn i områden som härjas av våldsamheter och krig.

FÖR OFFENTLIGA SEKTORN: Detta program ger länder en moralkodex som varje medborgare kan följa, oavsett ras, övertygelse eller religion, vilket i sin tur kommer att sprida fred över hela länder.

FÖR IDEELLA GRUPPER: Dessa steg kommer att hjälpa dem att åstadkomma resultat i sitt ungdomsarbete och skapa en omgivning som är säker.

FÖR FÖRÄLDRAR: Dessa steg används för att hjälpa föräldrar att uppfostra sina barn och lära dem värderingar baserade på sunt förnuft.

FÖR TONÅRINGAR: Dessa enkla steg ger tonåringar ett praktiskt verktyg som gör att de kan hjälpa sina vänner och själva fatta rätta och moraliska beslut.