PROGRAM FÖR POLISEN

Program för att minska brott och förbättra staden och samhället

Budgeten för Amerikas kriminalvård har skjutit i höjden och ökat från 11 miljarder dollar (77 miljarder kronor) till över 49 miljarder dollar (340 miljarder kronor) under de sista 29 åren. Det finns 2 319 258 vuxna i amerikanska fängelser eller häkten, eller en på 100 män eller kvinnor. Förenta staterna har störst antal interner i världen – bland 100 000 medborgare sitter 758 personer inspärrade.

Droger, kriminalitet och våld frodas bara i en kultur som har förlorat klara begrepp om vad som är rätt och fel.

Vid roten av alltihop finns en förlust av grundläggande moraliska värderingar, vilka är nödvändiga för att skapa en kultur som bygger på ärlighet, värdighet och förtroende.

Genom att använda Vägen till lycka i förebyggande aktiviteter och grannsamverkan kan du ha en positiv effekt på ungdomar och hjälpa till att minska på brottsligheten och våldet där du bor.

Den är både icke-religiös och icke-politisk och används i skolor, hem, företag och på kriminalvårdsanstalter.

Vägen till lycka-boken har bevisligen gett resultat vad gäller att minska brottslighet och att få in ungdomsbrottslingar och vuxna lagbrytare på den rätta vägen. Den har använts för att underlätta brottsförebyggande insatser i samhället och vid utbildning av poliser och kriminalvårdspersonal.

Så här kan du effektivt lösa bristen på moraliska värderingar och minska brottsligheten där du bor.

  1. Dela ut Vägen till lycka-boken eller Vägen till lycka-filmen till lagbrytare för att få dem tillbaka på rätt spår. Du klickar här för att beställa.
  2. Låt poliser ge boken till människor i samhället, till grannsamverkande grupper och säkerhetsföretag.
  3. Ge flera exemplar av boken till era poliser och uppmana dem att läsa den och använda den i sin kontakt med människor i samhället.
  4. Arrangera så att informationsannonserna för Vägen till lycka visas för ungdomsgrupper, i skolor, på fritidsgårdar och i ungdomshem och få lärarna att börja använda Vägen till lycka i sina program för undervisning och handledning.
  5. Vägen till lycka att bli en del av föräldrakurser, ”anger management”-program, konfliktlösningskurser och aktiviteter som söker förebygga gängbildning.
  6. Förse övervakare och frivårdsinspektörer med exemplar av Vägen till lycka för villkorligt dömda och frigivna samt deras familjer.
  7. Få personalen på lokala fängelser och öppna anstalter att distribuera boken bland de intagna.
  8. Tryck själv Vägen till lycka (licens kan erhållas genom att kontakta oss) för din kår eller ditt organ.

ENGAGERA DIG IDAG

För att få ett kostnadsfritt informationspaket som innehåller ett exemplar av Vägen till lycka-boken och en dvd som ger en introduktion av Vägen till lycka-programmet, klicka då här.