RESULTAT I FÄNGELSER

Statliga tjänstemän, fångvårdspersonal och före detta interner är ense om att Vägen till lycka är lösningen på att minska brott och återställa respekt.

”Jag har haft nöjet att se programmet i verksamhet i min avdelning vid Central Juvenile Hall. På den här avdelningen finns det minderåriga som står åtalade för de mest allvarliga brotten, bl.a. mord ... Ungdomarna blev klart mindre aggressiva mot varandra och personalen, och de får inte vredesutbrott längre. De började tala med oss (personalen) med mycket större respekt än förut och slutade använda gängord ... när föräldrarna kom på besök i söndags visade deras barn mycket mer respekt för dem än tidigare.

Ett av de anmärkningsvärda resultaten av detta program är att flera ungdomar har erkänt för mig att de nu ångrar vad de gjort i det förflutna. Den här sortens uttalande är högst ovanligt bland sådana här brottslingar ... de minderåriga som deltar i detta program har inte behövts sättas i isoleringscell på mycket, mycket länge och vi har inga disciplinära problem med dem.” – Gruppövervakare, Los Angeles Central Juvenile Hall

”Jag har själv sett hundratals interner delta i programmet och lyckas väldigt bra. Programmet har ett alldeles utmärkt upplägg som fungerar, och paketet kan jag till och med använda med interner som sitter på högrisksavdelningen. Jag anser att programmet gör mycket för internerna vi försöker påverka.” Övervakare, Kaliforniens högsäkerhetsanstalt

”I fängelset i Ensenada har vi arbetat med de mest oförbätterliga och värsta fångarna i hela delstaten. Och vi har sett dem förändras. Med L. Ron Hubbards metoder återvinner de sin självrespekt. De har blivit produktiva individer. Jag är säker på att dessa individer aldrig mer kommer att vandra på brottets och drogernas mörka, ensamma väg. Polischef, Mexicali, Mexico

”Vägen till lycka gav mig en linje att följa som gör att jag kan hålla mig ute ur fängelse, vara en produktiv medborgare och hjälpa samhället med sådant som jag känner att jag kan ge tillbaka.” F.d. intern, San Quentin-fängelset

”Det som skiljer denna organisation från andra frivilligorganisationer är er filosofi och hur ni använder den för att informera och rehabilitera människor. Vägen till lycka är ett perfekt verktyg för att rehabilitera ungdomar. Ni går verkligen in för att förena er teori med praktik. Ministern för ungdom och social utveckling, delstaten Lagos, Nigeria

”De flesta människor känner mig nu som en stabil försörjare för min familj med fyra barn. Jag är lyckligt gift, har fast arbete och fullgör mina skyldigheter. Men innan jag läste Vägen till lycka var jag ute på gatorna och i fängelse.” F.d. intern, fängelse i Montana

”De framsteg jag gjort genom Vägen till lycka har ökat min självkontroll ... Jag har lärt mig att överväga och först tänka igenom mina beslut, och framförallt lärde jag mig vem jag är, vilket är något jag önskar att jag insett innan jag sattes i fängelse. Jag hade inga föräldrar som lärde mig moraliska värderingar under tonåren, så jag gick i livets hårda skola. Men nu, tack vare denna kurs, har jag lärt mig bättre. Tack.” intern, fängelse i USA

                    Kriminalvårdspersonal och rådgivare,
                    klicka här för att beställa ett kostnadsfritt
                    resurspaket för att återställa självrespekt >>