DETALJBESKRIVNING AV RESURSPAKETET FÖR ATT ÅTERSTÄLLA SJÄLVRESPEKT

Vägen till lycka-programmet för att återställa självrespekt ger personal inom kriminalvården de effektiva verktyg som de behöver för att återställa förtroende, respekt och ärlighet på sina anstalter.

I den främsta linjen, där personer som du arbetar för att nå och förändra individer till det bättre, kan du nu förverkliga sådana förändringar.

RESURSPAKETET INNEHÅLLER:

Vägen till lycka-filmen, en två timmar lång film i 23 delar som tar upp varenda princip i Vägen till lycka på ett levande och exempelrikt sätt. Filmen belyser dessa levnadsregler på ett effektivt och enkelt sätt så att vem som helst kan förstå dem.
En slagkraftig studieplan som med hjälp av informationsvideor för Vägen till lycka och praktiska övningar får deltagarna att själva tillämpa vad de lär sig.
Vägen till lycka-häften för deltagarna. Två buntar om tolv exemplar ingår. Om deltagarantalet överstiger 24 personer kan du beställa så många som två buntar till utan kostnad.
• Hjälpmedel för att underlätta förståelsen, bl.a. en omfattande lista med ordförklaringar i utbildarens handledning för att hjälpa deltagarna att förstå orden som används.
• Positiva undervisningsmetoder som understryker att de studerande själva ska titta efter och komma fram till sina egna slutsatser.
• Utvärderingsverktyg som hjälper dig att notera förbättringar eller förändringar i attityd och uppförande.

Med Vägen till lycka-paketet för att återställa självrespekt kan du införa detta beprövade program där du arbetar UTAN KOSTNAD.

Om du arbetar inom kriminalvården ska du klicka här för att förhandsbeställa resurspaketet >>