16. VAR FLITIG.1

1

Arbete är inte alltid angenämt.

Men få är olyckligare än de som lever ett meningslöst, overksamt och tråkigt liv: barn ser dystert på sin mamma när de inte har någonting att göra; den modlöshet som finns bland de arbetslösa, även när de får ”socialhjälp”2 eller ”arbetslöshetsunderstöd”3 är legendarisk; pensionären, utan någonting mer att uträtta i livet, dukar under av overksamhet, vilket statistiken visar.

Även turisten, som lockas av resebyråernas lockrop om semester, gör livet surt för reseledaren om han inte har någonting för dem att göra.

Bedrövelse i sig kan lindras genom att man helt enkelt sysselsätter sig med någonting.

Moralen höjs dramatiskt genom fullbordande. Det kan faktiskt påvisas att produktion4 är grunden till moral.

Människor som inte är flitiga vältrar över arbetsbördan på människorna i sin omgivning. De tenderar att ligga en till last.

Det är svårt att komma överens med overksamma människor. Förutom att de gör en nedstämd, kan de också vara lite farliga.

En fungerande lösning är att förmå dem att välja en aktivitet och få dem att sätta igång med den. Den mest bestående fördelen kommer att visa sig härröra från arbete som leder till faktisk produktion.

Vägen till lycka är
en säker väg när den inbegriper flitighet
som leder till verklig produktion.

  1. 1. flitig: som energiskt ägnar sig åt studier eller arbete; som aktivt och målmedvetet får saker och ting gjorda; motsatsen till att vara lat och inte få någonting gjort.
  2. 2. socialhjälp: hjälp till försörjning som lämnas av stat och kommun till människor som inte på egen hand kan försörja sig.
  3. 3. arbetslöshetsunderstöd: ekonomisk hjälp när man är arbetslös.
  4. 4. produktion: det att fullborda någonting; avsluta en uppgift, ett projekt eller ett föremål som är användbart eller
    värdefullt eller helt enkelt värt att göra eller ha.