FÖRETAGSPROGRAM

Hur man återställer förtroende och ärlighet på arbetsplatsen

Vi lever i en värld med omoral och stigande kriminalitet. Vi upplever dagligen återverkningarna av detta. Stöld från personalen orsakar en tredjedel av alla konkurser och kostar arbetsgivare över 6 miljarder kronor om året. Försäkringsbedrägerier genom uppdiktade olyckor, skador och sjukdomar kostar årligen 500 miljarder kronor.

Uppförande som man en gång i tiden ansåg vara oacceptabelt, såsom att ljuga, fuska och dölja misstag, har i dagens arbetsliv blivit mycket vanligt. Dessutom har drogmissbruket större utbredning, fler mellanmänskliga konflikter förekommer, laganda är en mer sällsynt vara, frånvaron på jobbet ökar och företagens personalomsättning likaså. Det råder inget tvivel om att denna kris måste lösas, med effektiva verktyg.

Allt detta bottnar i en förlust av grundläggande moraliska värderingar som är nödvändiga för att skapa stark integritet på arbetsplatsen.

Vägen till lycka är en guide till ett bättre liv baserad på sunt förnuft som hjälper till att återställa förtroende och ärlighet. Detta icke-religiösa verk med 21 grundläggande principer leder en individ mot etiska beslut, speciellt när denne står inför svåra val.

Vägen till lycka har använts av företagschefer, lokala politiker och lärare i över 25 år och utan undantag har den förbättrat de anställdas attityd, uppförande och problemlösning.

Oavsett om du är vd, personalchef, konsult eller en engagerad företagare kan detta program hjälpa dig att leda in andra personer på en väg mot ärliga och etiska beslut, vilket också ökar produktiviteten och tillväxten i företaget eller organisationen.

För att beställa informationspaketet för företag utan kostnad ska du klicka här >>

Vägen till lycka-stiftelsen erbjuder också ett fullpackat paket som du kan använda för att återställa värderingar baserade på sunt förnuft på din arbetsplats.

För att beställa resurspaketet för värderingar baserade på sunt förnuft ska du klicka här >>