SKOLRESULTAT

Lärare, skolpersonal och lokala befattningshavare håller med om att Vägen till lycka är ett effektivt verktyg för att skapa en harmonisk och givande miljö i skolan och närområdet.

”Vi har minskat våldet i skolan med 80 % under det gångna läsåret. Det förekommer mindre respektlöshet mot lärare och vulgärt språk ... Vad som nu händer är att barnen oftast sätter sig ned, lugnar sig, tänker över vad de gör och föregår med gott exempel. Det är en hundraprocentig förbättring!” – rektor för high school i Michigan

”I dessa tider av kris i [vårt] skoldistrikt, är skolledningen delad och i gräl med varandra: människorna i området är upprörda och missnöjda. Vi har ett underskott i budgeten på tre miljoner dollar och det går rykten om oegentligheter i myndigheternas verksamhet. Vägen till lycka har fungerat som en buffert för vårt hårt ansatta skoldistrikt. Det har varit en strimma av hopp på en annars mulen horisont för mina elever under dessa oroliga omständigheter.” – lärare, Texas

”Under många år diskuterade man helt enkelt aldrig moraliska värderingar baserade på sunt förnuft. Så i dagens samhälle har vi barn som växer upp utan någon grund för moralisk värdering. Dagens generation är förmodligen den tredje i raden som inte ges moraliska värderingar. Det är fullkomligt logiskt att ju fler barn, föräldrar och lärare som studerar och aktivt tillämpar de 21 levnadsreglerna i Vägen till lycka-boken, desto bättre kommer vårt samhälle att bli.” – högstadielärare, Texas

”Vägen till lycka ger värdefull vägledning till min klass. Som barn i högstadieåldern har man många frågor och ert häfte är precis vad eleverna behöver. Det får dem att tänka efter och ger dem värden som alltför ofta saknas i dagens värld.” – lärare, Kalifornien

”Eleverna visar större tolerans för andra. De diskuterar andra värden och åsikter och visar med respekt att de antingen håller med eller inte, utan konflikt eller konfrontation.” – högstadielärare, Pennsylvania

”Efter att ha använt Vägen till lycka med våra elever upphörde grälen, våldet och problemen – en fullständig omsvängning jämfört med tidigare.” – rektor, Tel Aviv, Israel

”Sedan vi införde detta program förra läsåret har vi dokumenterat en minskning i negativt uppförande/negativ disciplin, uppenbar respektlöshet, aggressivt beteende/aggressiva attityder. Vi har dokumenterat en ökning i ömsesidig respekt, tolerans för andra personers egenart, vanlig omsorg om andra, förståelse av vikten av att bidra, samt nyttig konkurrens. Eftersom många av våra elever saknar tidiga förebilder för acceptabla attityder och beteenden, beskriver detta program uppförande som man alltid kan förvänta sig av eleverna och som de kan efterleva.” – rektor, Oakland, Kalifornien

”Att stjäla, slåss, skolka från skolan, ta droger, inte visa någon respekt för min mamma – det var bara några av de saker som jag gjorde på daglig basis för två år sedan. Jag hade inga mål i livet. Jag brydde mig inte om ifall jag blev skjuten eller dog. Jag hade ingen kontakt med min mamma eller någon i min familj. Min attityd var den sämsta, utan någon anledning. Jag började på en kurs baserad på Vägen till lycka och jag kan stolt säga att den räddade mitt liv. Nu arbetar jag och det går verkligen bra i skolan. Jag har fin kontakt med min familj. Jag har inte på mig gängkläder längre och framförallt har jag nu ett mål.”– högstadieelev, Los Angeles, Kalifornien

”Med stöd från Vägen till lycka-stiftelsen distribuerades över en miljon exemplar av Vägen till lycka i Palestina och Israel. Detta gör en stor skillnad. Det kan rehabilitera båda dessa folk. Ministeriets kommitté för förbättrad undervisning har uppmanat alla elevrådgivare att undervisa palestinska barn med hjälp av Vägen till lycka.– f.d. vice utbildningssekreterare, Palestinska myndigheten

”Det som skiljer denna organisation från andra frivilligorganisationer är er filosofi och hur ni använder den för att informera och rehabilitera människor. Vägen till lycka är ett perfekt verktyg för att rehabilitera ungdomar. Ni går verkligen in för att förena er teori med praktik. Jag är tacksam för det ni gjort och ser fram emot fortsatt samarbete för att utvidga detta program.”– ministern för ungdom och social utveckling, delstaten Lagos, Nigeria

”Statistiken för grövre brott i detta område har varit påtagligt lägre under de fyra första månaderna detta år. Jag vet att distributionen av över 16 000 Vägen till lycka-häften har haft mycket att göra med detta. Med Vägen till lycka som verktyg gör vi framsteg och kommer till sist att övervinna det förfall som omger oss.” – ordföranden i Neighborhood Improvement Association, södra Kalifornien

Lärare och pedagoger
ska klicka här för att beställa
utbildarens resurspaket utan kostnad >>