2. VAR MÅTTLIG.1

1

2-1. Använd inte skadliga droger.

Människor som använder droger ser inte alltid verkligheten framför sig. De är inte riktigt där. På en motorväg, vid en flyktig kontakt, i hemmiljö, kan de vara väldigt farliga för dig. Människor tror felaktigt att de ”mår bättre” eller ”fungerar bättre” eller ”bara är lyckliga” när de använder droger. Detta är bara ytterligare en villfarelse. Förr eller senare kommer drogerna att förgöra dem fysiskt. Avråd människor från att använda droger. När de gör det, uppmuntra dem att söka hjälp för att sluta med det.

2-2. Drick inte omåttligt med alkohol.

Människor som dricker alkohol är inte på alerten. Det försämrar deras reaktionsförmåga, till och med när de själva tycker att det gör dem mer på alerten. Alkohol har ett visst medicinskt värde, men kan vara kraftigt överskattat. Åk inte bil eller flygplan med en förare som har druckit. Dryckenskap kan kräva liv på mer än ett sätt. Lite sprit räcker gott och väl; låt inte för mycket av det sluta i olycka eller död. Avhåll2 människor från att dricka omåttligt.

Genom att följa ovanstående punkter
blir man fysiskt mer kapabel
att njuta av livet.

  1. 1. måttlig: som inte går till ytterligheter; som inte överdriver saker; som har kontroll över sina begär.
  2. 2. avhåll: att hindra eller avskräcka.