14. VAR VÄRDIG FÖRTROENDE.

Om man inte kan lita på att människor i ens omgivning är pålitliga, är man själv i fara. När de man litar på sviker en, kan det trassla till ens eget liv och till och med äventyra ens egen överlevnad.

Ömsesidigt förtroende är den stabilaste byggstenen i mänskliga relationer. Utan det rasar hela strukturen.

Pålitlighet är en högt respekterad egenskap. När man har den, betraktas man som värdefull. När man har förlorat den, kan man bli betraktad som värdelös.

Man bör få andra omkring en att visa det och förtjäna det. De kommer på så sätt att bli mycket värdefullare för sig själva och andra.

14-1. Håll ditt ord när du en gång givit det.

När man ger en försäkran eller ett löfte eller lovar och svär vid sin heder, måste man se till att detta blir uppfyllt. Om man säger att man kommer att göra någonting, bör man göra det. Om man säger att man inte kommer att göra någonting, bör man inte göra det.

Ens aktning för någon annan baseras i stor utsträckning på om den personen håller sitt ord eller ej. Även föräldrar, till exempel, skulle bli förvånade över hur lågt de sjunker i sina barns ögon när ett löfte inte hålls.

Man litar på och beundrar människor som håller sitt ord. Människor som inte gör det betraktas som skräp.

De som sviker sitt ord får ofta ingen andra chans.

En person som inte håller sitt ord kan snart finna sig vara intrasslad och fångad i alla möjliga slags ”garantier” och ”restriktioner” och kan till och med finna sig vara utestängd från normala relationer med andra. Ingen isolerar sig mer omsorgsfullt från sina medmänniskor än den som underlåter att hålla de löften han en gång givit.

Man bör aldrig tillåta någon annan att ta lätt på sina löften. Och man bör insistera på att ett löfte som avges, skall hållas. Ens eget liv kan bli väldigt tilltrasslat när man försöker umgås med människor som inte håller sina löften. Detta är ingenting att ta lätt på.

Det är mycket, mycket lättare
att färdas på vägen till lycka
med människor som man kan lita på.