3. VAR INTE PROMISKUÖS.1

1

Sex är det sätt på vilket släktet fortsätter in i framtiden genom barn och familjen. En hel del njutning och lycka kan upplevas genom sex: naturen avsåg detta så att släktet skulle leva vidare. Men om det missbrukas eller utnyttjas, medför det svåra påföljder och straff: detta tycks också naturen ha avsett.

3-1. Var trogen mot din sexualpartner.

Otrohet från en sexualpartners sida kan kraftigt reducera ens överlevnad. Historien och tidningarna svämmar över av exempel på hur människans våldsamma passioner väcks till liv av otrohet. ”Skuld” är den mindre ondskan. Svartsjuka och hämnd är de större monstren: man vet aldrig när de vaknar till liv. Det går väl an att prata om att ”vara civiliserad” och ”ohämmad” och ”förstående” – men inga ord kan reparera förstörda liv. En ”skuldkänsla” är inte på långt när så vass som en kniv i ryggen eller krossat glas i soppan.

Dessutom är det en fråga om hälsa. Om du inte kräver trohet från din sexualpartner, blottställer du dig för sjukdomar. Under en mycket kort period påstods det att könssjukdomar var helt under kontroll. Så är inte fallet nu, om det någonsin var det. Det finns numera obotliga stammar av sådana sjukdomar.

Problemen med olämpligt sexuellt beteende är inget nytt. Den mäktiga buddistiska religionen i Indien försvann därifrån på 600-talet. Enligt dess egna historiker var orsaken sexuell promiskuitet i klostren. I mer moderna tider kan man se hur kommersiella eller icke-kommersiella organisationer misslyckas när sexuell promiskuitet blir alltför utbredd. Oavsett hur civiliserade diskussioner de har om det, så splittras familjer när de ställs inför otrohet.

Stundens begär kan bli livslång bedrövelse. Inpränta detta hos din omgivning och trygga din egen hälsa och njutning.

Sex är ett stort steg på
vägen till lycka och glädje.
Det är inget fel med det
om det åtföljs av
trohet och anständighet.

  1. 1. promiskuös: att ha tillfälliga och slumpmässiga sexuella förbindelser.