VÄLKOMNA UTBILDARE, LÄRARE OCH PEDAGOGER

Ingen ifrågasätter det faktum att de moraliska normerna har försämrats genom årtiondena. Missbruk av droger och alkohol som skjuter i höjden, också bland de yngre generationerna, har gjort att brottsligheten ökat i skolor, städer och länder. Statistiker visar att spridningen av droger och det ökande våldet går hand i hand.

Ärlighet, anständighet och självrespekt förvanskas dagligen från många källor. Våra ungdomar utsätts för grupptryck och kommer i kontakt med illvilliga människor som försöker förtjäna sitt uppehälle på ett destruktivt sätt, med förledande metoder, urskillningslöst och skrupelfritt.

Vi vet blott alltför väl att våldet inte inskränker sig till mörka bakgator och gränder. Blodsutgjutelse sker alltför för ofta i klassrum, skolmatsalar och till och med på lekplatser.

Vi är fast beslutna att ändra på detta med hjälp av Vägen till lycka – en guide till ett bättre liv baserad på sunt förnuft som har delats ut till cirka 100 miljoner människor på 97 språk.

Vägen till lycka, som började användas i skolor för 30 år sedan, skrevs i syfte att hjälpa framtidens vuxna: våra barn och ungdomar. För det är sant att du, som lärare, har möjlighet att åstadkomma denna positiva förändring.

Den icke-religiösa och fördomsfria Vägen till lycka har lovordats av elever, lärare, pedagoger, rektorer, professorer, direktörer, borgmästare, läkare, sköterskor, jurister, kyrkoherdar och pastorer som har använt levnadsreglerna i denna bok, och därmed hjälpt andra att leva anständiga, ärliga och lyckligare liv.

Vägen till lyckas
Resurspaket för utbildare
Idag har man många års erfarenhet av att använda Vägen till lycka och program som baserar sig på boken i skolor och med elever. Med denna erfarenhet har man utformat ett högst effektivt lärarverktyg för att visa vägen till ett mindre farligt och lyckligare liv: Utbildarens resurspaket för Vägen till lycka.

Vi erbjuder lärare och ungdomsgrupper detta paket UTAN KOSTNAD. Det är ett väsentligt verktyg för att hjälpa dig att hejda det moraliska förfall som plågar våra samhällen och städer. Med effektiva strategier och praktiska verktyg kan det användas i klassrum och ideella lokalorganisationer.

Du kan göra skillnad med Vägen till lycka i din skola och stad. Vi står redo att hjälpa dig. Börja idag.

Klicka här för att beställa utbildarens resurspaket utan kostnad >>