DONATIONER

Eftersom en bok måste ges till andra för att få större genomslag, gör frivilliggrupper upp egna strategier för hur man ska distribuera Vägen till lycka-häften i ytterligare områden.

Dina donationer används för att driva kampanjer över hela världen. Dessa kampanjer omfattar skolprogram, tävlingar, informationsannonser som visas på rikstäckande tv och utdelning av böcker, filmer och annat material i krissituationer och vid våldsamheter.

Med ditt stöd kan vi varje år ge miljontals människor budskapen i Vägen till lycka som baseras på sunt förnuft och hjälpa dem att leva lyckligare liv och skapa ett bättre samhälle. Donationer är väsentliga för att våra kampanjer ska nå människor i alla delar av världen.

Alla som gör donationer till Vägen till lycka får regelbundet nyheter per e-mail och ett nyhetsbrev varje kvartal. På så sätt hålls du underrättad om vad ditt bidrag gör för att förbättra situationen i oroliga områden.

Hjälp till att skapa en värld med ärlighet, anständighet och förtroende.

Stöd Vägen till lycka-stiftelsen

För att göra en donation ringer du: +1 818 254 06 00.

TACK FÖR DITT STÖD.