1. SKÖT OM DIG.

1-1. Se till att få vård när du är sjuk.

Folk bryr sig ofta inte om att isolera sig eller söka lämplig behandling när de är sjuka, inte ens när de har smittosamma sjukdomar. Detta bidrar, som du lätt kan förstå, till att du utsätts för fara. När någon är sjuk, insistera då på att han eller hon vidtar lämpliga försiktighetsåtgärder och får lämplig vård.

1-2. Håll din kropp ren.

Personer som inte badar eller tvättar sina händer regelbundet, kan bära på baciller. De utsätter dig för fara. Du är i din fulla rätt att insistera på att människor badar regelbundet och tvättar sina händer. Det är ofrånkomligt att man blir smutsig av arbete eller motion. Få dem att tvätta sig efteråt.

1-3. Vårda dina tänder.

Om man borstade sina tänder efter varje måltid, har det påståtts att man inte skulle drabbas av karies. Om man gör detta, eller tuggar tuggummi efter varje måltid, bidrar det i hög grad till att skydda andra från sjukdomar i munnen och dålig andedräkt. Rekommendera att andra vårdar sina tänder.

1-4. Ät ordentligt.

Människor som inte äter ordentligt är inte till stor hjälp vare sig för dig eller sig själva. De har ofta en låg energinivå. De är ibland irriterade. De blir lättare sjuka. Det krävs inga underliga dieter för att äta ordentligt, men det krävs att man äter näringsrik mat regelbundet.

1-5. Få ordentligt med sömn.

Även om man många gånger i livet måste arbeta på tider då man normalt sover, kan en person som genomgående försummar att få ordentligt med sömn bli en belastning för andra. Trötta människor är inte uppmärksamma. De kan göra misstag. De råkar ut för olyckor. Precis när man behöver dem kan de vältra över hela arbetsbördan på en. De utsätter andra för fara. Insistera på att människor som inte får ordentligt med sömn får det.