VÄGEN TILL LYCKA-STIFTELSEN

Uppgiften att hjälpa till med att återuppliva en hel kultur kräver en världsomspännande organisation med syftet att få ut Vägen till lycka till varenda människa på jorden. För att åstadkomma detta grundades Vägen till lycka-stiftelsen.

Stiftelsen fungerar som ett resurscenter som hjälper allmänheten med distributionsprojekt och får därigenom till stånd förändringar som behövs i företag, grannskap och hela regioner. Det finns också ett växande globalt nätverk av Vägen till lycka-kontor som ser till att få boken i omlopp inom samhällets alla sektorer. Resultatet av detta är att människor över hela världen – från statsöverhuvuden, borgmästare och vd:ar för multinationella företag, till läkare, advokater, småföretagare och lokala politiker – nu använder Vägen till lycka för att vända det moraliska förfallet.

Fram till idag har 87 miljoner exemplar av Vägen till lycka delats ut på 97 språk och i mer än 174 länder.

Du kan hjälpa till i denna rörelse för att höja överlevnaden i vår moderna kultur, klicka här