MYNDIGHETER

Ha en positiv inverkan på ungdomar och minska våldet i ditt område

Lokala myndigheter spenderar motsvarande 600 miljarder kronor på brottsbekämpning. Det finns 2 319 258 vuxna i amerikanska fängelser eller häkten, eller en på 100 män eller kvinnor. Enligt undersökning finns det mer än 27 900 gäng som är verksamma i USA.

När politiska falanger kämpar för att få statskontroll – som i Thailand – hjälper distributionen av Vägen till lycka att lösa upp de blossande konflikterna genom rangen av lagmän och andra myndigheter.
Men till grund för det hela ligger en förlust av grundläggande moral och värderingar, då droger, brottslighet och våld bara frodas i en kultur som har förlorat tydliga begrepp om rätt och fel. Trots att det verkar helt omöjligt att förändra denna situation, finns det en beprövad och ekonomisk lösning. I huvudsak krävs det utbildning och att de i området arbetar tillsamman för att skapa en förbättring, med en effektiv lösning som alla kan använda oavsett vilken kultur de tillhör eller var de kommer ifrån. Det är just i detta avseende Vägen till lycka är användbar.

Genom att använda boken kan du ha en positiv inverkan på ungdomar och hjälpa till med att reducera brottsligheten och våldet där du bor. Vägen till lycka-programmet erbjuder ett enkelt sätt att hantera de grundläggande orsakerna till brottslighet och socialt förfall.

Här är några effektiva saker du kan göra för att ta itu med bristen på moraliska värderingar och minska brottsligheten i ditt område:

  • Tillhandahåll exemplar av boken och visa Vägen till lycka-filmen för skolor och ungdomsgrupper, andra personer i ditt område, föreningar för grannsamverkan och de som arbetar med allmänhetsupplysning eller brottsförebyggande åtgärder. För att beställa böcker ska du klicka här
  • Ge boken och filmen till poliser och föreslå att de studerar dem och använder dem i sin kontakt med de lokala medborgarna.
  • Ge böcker till skolpoliser så att de kan använda dem med elever, lärare och kuratorer.
  • Arrangera så att Vägen till lycka-informationsannonserna visas för ungdomsgrupper, i skolor, på fritidsgårdar och i ungdomshem och få dem att använda boken Vägen till lycka när de ger studiehjälp eller vägledning. Beställ informationsannonserna och böcker.
  • Presentera Vägen till lycka för organisationer som håller föräldrakurser, ”anger management”-program och konfliktlösningskurser eller bedriver förebyggande verksamhet mot gängbildning.
  • Förse övervakare och frivårdsinspektörer med exemplar av Vägen till lycka för villkorligt dömda och frigivna samt deras familjer.
  • Få personalen på lokala fängelser och öppna anstalter att distribuera boken bland de intagna.
  • Tryck exemplar av Vägen till lycka med ett kundanpassat omslag för er stad eller byrå. Klicka här för att besöka vår nätbutik.

Då en viktig del av programmet är att dela Vägen till lycka med andra kan du beställa egna exemplar av boken.

För att få ett kostnadsfritt informationspaket med en dvd som introducerar Vägen till lycka-programmet ska du klicka här.