RESULTAT HOS MYNDIGHETER

”För att läsa Vägen till lycka spelar det ingen roll vilka religiösa övertygelser eller vilken social ställning man har. Den är på sätt och vis allomfattande. Oavsett om man är muslim, hindu eller rentav ateist kan den framföra ett mycket träffande budskap som är relevant för ens egen situation. – F.d. premiärminister, Guyana i Sydamerika

Vägen till lycka ett perfekt verktyg för att rehabilitera dessa ungdomar. Det som skiljer denna organisation från andra icke-statliga organisationer är er filosofi och hur ni använder den för att undervisa och rehabilitera människor. Ni går verkligen in för att förena er teori med praktik. Jag är tacksam för det arbete ni har utfört och ser fram emot ett fortsatt samarbete för att utvidga detta program.” – Ministern för ungdom och samhällsutveckling, delstaten Lagos, Nigeria

”Jag älskar er bok Vägen till lycka.Jag har redan läst den tre gånger och har visat den för andra. Dess filosofi sammanfaller så exakt med min att det är helt otroligt.” – J.C., viceguvernör

”Då Concerned Businessmen’s Association of America [med Vägen till lycka-programmet] uppmuntrar ungdomar att föregå med gott exempel, uppmuntrar elever att få bort droger från skolorna och hjälper till med att främja normer när det gäller ärlighet, förtroende och kompetens, förtjänar de lovord och ska gratuleras. Ert program är inspirerande. Er beslutsamhet är enastående. Ert budskap är fenomenalt. Jag vill framföra mina hjärtliga gratulationer till de affärsmän som deltar i detta anmärkningsvärda program. Era ansträngningar kommer att bana en väg som andra definitivt måste följa.” – F.d. guvernör i Kalifornien

Vägen till lycka-häftena är synnerligen användbara vad gäller att få struktur på familjelivet om det tidigare saknats eller inte fungerat. Eftersom positiva värderingar är själva grunden för en stark familj, kan detta häfte vara till hjälp då det fokuserar på förtroende, kärlek, ärlighet, ’den gyllene regeln’ och att förbättra livet istället för att förstöra livet.” – P.S., socialtjänsten, Kalifornien

”Er bok erbjuder många vettiga förslag om hur man lever ett hälsosamt och drogfritt liv. Vi är lyckligt lottade som har organisationer som er som verkar för sunt leverne.” – J.H., vicedirektör, Citizens’ Advocate Office, Colorado

”Jag lovordar ert arbete för att visa världens kulturer hur man lever i harmoni. Jag ser fram emot den dag då vi alla efterlever de principer som finns uppställda i er bok.” – J.J., senator i Förenta staterna

”Texten berör bland annat mellanmänskliga relationer och skydd av miljön. Staden, precis som många andra städer, håller på att förlora sina ungdomar till droger och andra samhällsgissel. Ni har en riktigt bra kampanj.” – C.H.D., chef vid räddningstjänsten

”Vi lovordar era insatser för att ingjuta fasta principer och självkänsla i ungdomsgrupper. Vägen till lycka har rikligt med goda råd och bekräftar ’den gyllene regeln’ – att man ska behandla andra så som man själv vill bli behandlad.” – Borgmästare i Ohio

”När jag läste igenom vissa delar av er bok gjorde budskapet om ärlighet intryck på mig. Jag anser att det är ett viktigt budskap för dagens barn, liksom idén om att lära sig från de föregående generationernas lärdomar.” – Ledamot i Kaliforniens lagstiftande församling

”Det är verkligen en guide baserad på sunt förnuft för hur man lever ett lyckligt och produktivt liv. De dagliga utmaningar som vi möter verkar ofta oöverstigliga. Men ärlighet och vänlighet är smittsamt. Om vi sprider dessa karaktärsdrag till andra kommer vi att få en bättre värld.” – Statssekreterare i armén, Washington, DC

”Boken har många viktiga saker att säga. Jag tror dock att dess största värde är det sätt på vilket den ges till någon – med kärlek, från en vän till en annan. Avsnitten i boken kan vägleda en i livet, oavsett om man jobbar inom den privata eller offentliga sektorn.” – Stadsfullmäktig i Los Angeles, Kalifornien

”Boken Vägen till lycka bör vara en inspirationskälla för alla. Genom att följa råden som ges i denna bok råder det ingen tvekan om att var och en personligen gagnas och blir framgångsrik på livets väg.” – Borgmästare i Kalifornien

Att dela ut denna bok till andra är väsentligt för programmets framgång. Klicka här för att beställa exemplar av Vägen till lycka idag.

För att få ett kostnadsfritt informationspaket med ett exemplar av boken Vägen till lycka och en dvd som ger en introduktion av kampanjen ska du klicka här.