RESULTAT I AFFÄRSVÄRLDEN MED VÄGEN TILL LYCKA

Chefer inom både den privata och offentliga sektorn är ense om att Vägen till lycka är ett effektivt sätt att återupprätta ärlighet, respekt och kompetens.

”Genom att förändra kontorskulturen visste jag att vi kunde ta itu med och bromsa den stora personalomsättningen och att våra större kunder skulle få slippa ett ständigt byte av kontoansvariga, vilket skulle göra dem till fasta klienter. Vägen till lycka-initiativet fungerade bättre än vi hade förväntat oss. Inom ett år hade vi minskat vår personalomsättning från 35 % till 15 % och vår kundomsättning från 25 % till 10 %.” – Chef för ett försäkringsbolag

Vägen till lycka ger mig rejäla och pålitliga verktyg som jag kan använda för att lösa de verkliga problemen med personal, försäljare och kontrakt. Den gör det möjligt för mig att göra det rätta och fatta etiska beslut. Det är ett effektivt verktyg i dagens affärsvärld. Jag kan varmt rekommendera andra att använda Vägen till lycka inom affärsvärlden och i det dagliga livet.” – Vice vd i data-, medie- och underhållningsföretag

”Värderingarna i boken blev del av vår firmas kultur och därför ökade vår trovärdighet. De anställda ansåg att dygderna i Väg till lycka sammanfattade det vi står för och därför ökade vår produktivitet.” – Vd vid finansbolag

”Vi har märkt att boken är ett utmärkt verktyg för att förbättra relationerna bland personalen och med kunderna, samt förbättra företagets värdegrund. Vår personal tar ofta fram Vägen till lycka-häftet när de stöter på problem som de inte riktigt vet hur de ska hantera. Vi är så nöjda med häftet att vi har börjat ge exemplar till våra kunder.” – Chef för hälsokostbutik

”Jag beslöt att skriva till er stiftelse och beställa ett antal exemplar av ert häfte, helt enkelt för att jag har läst det och jag tror på de principer som häftet tar upp. De 21 levnadsreglerna är verkligen relevanta när det gäller dagens olika livsstilar, och jag tror att många av våra gäster känner på samma sätt beträffande er publikation som jag gjorde då jag läste den. Det innehåller också en intressant liknelse … det vill säga, man jämför livet med en motorväg och de som vill uppnå lycka måste veta var kanterna finns!” – Avdelningschef vid semesterhotell

”Att medverka i Vägen till lycka-programmet har varit mycket givande för mig. Det har verkligen glatt mig att höra det positiva gensvaret från mina patienter. Jag uppmanar alla som funderar på att delta i Vägen till lycka-programmet att göra det. Ju fler som har tillgång till detta häfte, desto bättre kommer vårt samhälle att bli.” – Tandläkare

”Det är en icke-religiös text som kan delas ut i skolor och till folk i allmänhet. Den erbjuder moraliska normer som saknas i dagens samhälle.” – Coach i NBA (National Basketball Association)

”För att läsa Vägen till lycka spelar det ingen roll vilka religiösa övertygelser eller vilken social ställning man har. Den är på sätt och vis allomfattande. Oavsett om man är muslim, hindu eller rentav ateist kan den framföra ett mycket träffande budskap som är relevant för ens egen situation.” – F.d. premiärminister, Guyana i Sydamerika