SYFTE

The Way to Happiness Foundation International (den internationella Vägen till lycka-stiftelsen) grundades i syfte att vända samhällets moraliska förfall och återupprätta förtroende och ärlighet i världen genom att publicera och i stor skala distribuera Vägen till lycka, en guide till ett bättre liv baserad på sunt förnuft.

Detta syfte uppnås världen över på gräsrotsnivå genom att individer delar med sig av boken Vägen till lycka och att de på så sätt skapar större tolerans och förståelse mellan familjer, vänner, grupper, områden, länder och folkgrupper – vilket skapar en säkrare och mindre våldsam värld för alla.