12. SKYDDA OCH FÖRBÄTTRA DIN MILJÖ.1

1

12-1. Ha ett vårdat yttre.

Ibland inser inte en del människor att de – eftersom de inte behöver tillbringa dagen med att titta på sig själva – utgör en del av andras omvärld och intryck. En del inser heller inte att andra dömer dem efter sina intryck.

Medan kläder kan vara dyra, är det inte svårt att skaffa sig tvål och andra hjälpmedel för sin personliga vård. Ibland är det svårt att få fram teknikerna, men de kan utvecklas.

I vissa barbariska eller väldigt förfallna samhällen, kan det till och med bli på modet att se anskrämlig ut inför andra. Detta är i själva verket ett symptom på bristande självrespekt.

Man kan bli väldigt smutsig när man motionerar eller arbetar. Men detta utesluter inte att man kan snygga till sig efteråt. I Europa och England finns det till exempel en del arbetare som lyckas bibehålla ett vårdat yttre även när de arbetar. Man kan se att en del av de bättre idrottsmännen ser bra ut trots att de dryper av svett.

En miljö som vanpryds av ovårdade människor kan ha en subtilt nedbrytande inverkan på ens moral.2

Uppmuntra människor omkring dig att se välvårdade ut genom att ge dem en komplimang när de gör det eller hjälp dem vänligt med deras problem när de inte gör det. Detta kan öka deras självaktning och även deras moral.

12-2. Ta hand om din egen miljö.

När människor missköter sina ägodelar och personliga områden, kan det sprida sig till det som är ditt.

När människor tycks vara oförmögna att sköta om sina egna saker och områden, är det ett symptom på att de känner att de faktiskt inte hör hemma där och egentligen inte äger sina egna saker. De saker som de ”fick” när de var små var förknippade med alltför många förmaningar och förbehåll eller också togs de ifrån dem av syskonen eller föräldrarna. Och de kände sig möjligtvis inte välkomna.

Sådana personers ägodelar, rum, arbetsplatser och fordon visar tydliga tecken på att de egentligen inte tillhör någon. Men det är värre att man ibland kan se människor uttrycka ett slags raseri mot ägodelar. Vandalism3 är en yttring av detta: huset eller bilen som ”ingen äger” förstörs inom kort.

De som bygger och försöker underhålla bostäder för låginkomsttagare blir ofta förfärade över hur snabbt förfallet kan ske. De fattiga äger, per definition, lite eller ingenting. Genom att de trakasseras på olika sätt, kommer de också mer och mer att känna att de inte passar in.

Men oavsett om människor är rika eller fattiga, och oavsett orsaken, kan de som inte sköter sina ägodelar och områden skapa oreda för andra omkring sig. Jag är säker på att du kan komma på sådana exempel.

Fråga dessa människor vad de verkligen äger i livet och om de verkligen hör hemma där de är, så kommer du att få en del överraskande svar. Och dessutom hjälpa dem en hel del.

Förmågan att organisera ägodelar och områden är något man kan lära sig. Det kan för somliga framstå som en ny tanke att en sak, som tagits fram och använts, bör läggas tillbaka på samma ställe så att den kan hittas igen: vissa spenderar halva sin tid på att bara leta efter saker och ting. Att ägna lite tid åt organisering kan betala sig i form av snabbare utfört arbete: det är inte slöseri med tid som vissa tror.

För att skydda dina egna ägodelar och områden, se till att andra tar hand om sina.

12-3. Hjälp till att ta hand om planeten.

Idén att man är medansvarig för denna planet och att man kan och bör hjälpa till att vårda den kan verka väldigt stor, och för vissa, helt overklig. Men idag kan det som händer på andra sidan jorden, fast det ligger så avlägset, inverka på vad som händer i ditt eget hem.

Med hjälp av rymdsonder som skickats till Venus har det nyligen upptäckts att vår egen värld skulle kunna försämras till en punkt där den inte längre kan understödja liv. Och det skulle möjligen kunna hända under ens egen livstid.

Om vi hugger ner för många skogar, förorenar för många floder och hav, och förstör atmosfären, då är det ute med oss. Jordytans temperatur kan bli stekande het, regnvattnet kan övergå i svavelsyra. Allt levande skulle kunna dö.

Man kan fråga: ”Även om detta vore sant, vad skulle jag kunna göra åt det?” Jo, om man så bara rynkar på pannan när människor gör saker som förstör planeten, skulle man göra någonting åt det. Även om man bara hade uppfattningen att det helt enkelt inte är bra att ödelägga planeten och uttryckte detta, skulle man göra någonting.

Planetens omvårdnad börjar framför ens egen dörr. Detta utvidgas till att omfatta ens färdväg till skolan eller arbetet. Det omfattar sådana platser där man har picknick eller dit man reser på semester. Man behöver inte bidra till nedskräpning av naturen och vattentillgångarna, och till att snår blir förtorkade och lätt kan fatta eld, å andra sidan kan man, när man har en stund över, göra någonting åt det. Att plantera ett träd kan tyckas otillräckligt, men det är ändå någonting.

I en del länder sitter inte gamla människor och arbetslösa sysslolösa och bryts ner: de används till att sköta trädgårdar, parker och skogar, till att plocka upp skräp och göra världen lite vackrare. Det råder ingen brist på resurser för att ta hand om planeten. Dessa förbises huvudsakligen. Man lägger märke till att Civilian Conservation Corps i Förenta staterna, som organiserades på 1930-talet för att tillvarata den potential som fanns bland arbetslösa officerare och ungdomar, var ett av få, om inte det enda projekt som förekom under denna depressionstid, som skapade mycket större förmögenhet åt staten än vad som spenderades. Man nyplanterade skog på stora områden och gjorde andra värdefulla saker som tog hand om Förenta staternas del av planeten. Man lägger märke till att Civilian Conservation Corps inte längre existerar. Man kan göra så lite som att bidra med sin åsikt om att sådana projekt lönar sig och stödja opinionsledare och organisationer som bedriver miljövårdsarbete.

Det råder ingen brist på teknologi. Men teknologi och dess tillämpning kostar pengar. Det finns pengar när man för en förnuftig ekonomisk politik – en politik som inte bestraffar alla. Sådana politiska program förekommer.

Det finns många saker man kan göra för att bidra till att ta hand om planeten. Det börjar med idén att man borde göra det. Det fortsätter med att man föreslår andra att göra det.

Människan har idag nått en potential att förstöra planeten. Hon måste föras vidare upp till en nivå av förmåga och handlingar för att rädda den.

Det är, när allt kommer omkring, det vi står på.

Om andra inte hjälper till att skydda och förbättra
miljön, kanske vägen till lycka inte alls kommer att ha
något underlag att vila på.

  1. 1. skydda: hindra från att skadas; värna om.
  2. 2. moral: den mentala och emotionella attityd som finns hos en individ eller grupp; en känsla av välbefinnande; villighet; en känsla av gemensamt syfte.
  3. 3. vandalism: uppsåtlig och illvillig förstörelse av allmän eller privat egendom, speciellt någonting vackert eller konstnärligt.