VANLIGA FRÅGOR

Från en mycket tidig ålder kan studerande introduceras till Vägen till lycka.
Vad är den internationella Vägen till lycka-stiftelsen?

Den internationella Vägen till lycka-stiftelsen har sitt huvudkontor nära Los Angeles i Kalifornien och är en ideell och allmännyttig organisation som hjälper individer och grupper över hela världen som använder boken och Vägen till lycka-materialet. Den internationella Vägen till lycka-stiftelsen grundades 1984 och publicerar Vägen till lycka på 97 språk.

Genom det arbete stiftelsen utför kan lärare, lagstiftare, företagsledare och dignitärer lära sig att tillämpa Vägen till lycka i sina respektive områden. Så bland de organisationer som antagit häftet för att skapa harmoni och höja livskvaliteten finns så vitt skilda aktörer som Honduras federala poliskår, generalsekreteraren för filippinska Röda Korset och Congress of Racial Equality.

Vilket syfte har den internationella Vägen till lycka-stiftelsen?

Den internationella Vägen till lycka-stiftelsen och dess nätverk av filialer har till syfte att skapa ett tryggare samhälle, vilket man åstadkommer genom distribution av Vägen till lycka.

Med de 21 levnadsreglerna anger boken normer för uppförande som alla världens medborgare kan ta till sig. Överenskommelse om dessa normer skapar en civilisation – en plats där individer, grupper och länder kan leva med varandra, utan våld och krig.

Att få ut en ständig ström böcker i samhället är det som aktiviteterna för Vägen till lycka främst inriktas på. Genom att dela ut boken skapar man en tryggare och mer stabil individ, och därmed påverkas familjen, gruppen, grannskapet, staden, området, landet och världen.

Tiotusentals människor världen över ingår i det internationella nätverk som har delat ut nästan 100 miljoner böcker.

Hur finansieras Vägen till lycka-stiftelsen?

Stiftelsen trycker och säljer exemplar av Vägen till lycka och relaterade videor och publikationer. Alla pengar som mottas för böcker och annat material används för att producera mer material och för distribution av Vägen till lycka över hela världen. Verksamheten finansieras också med bidrag från privatpersoner och organisationer som stödjer stiftelsens mål att återställa moral, förtroende och anständighet genom omfattande distribution av boken.

Mot en avgift utfärdar stiftelsen också licenser till enskilda individer eller företag för att trycka häftet i andra länder och med specialdesignade omslag.

Vad handlar boken Vägen till lycka om?

Vägen till lycka är en enkel, lättfattlig och praktisk guide till hur man tar rätta beslut. Den hjälper individer fatta positiva beslut som påverkar alla.

De principer man finner i Vägen till lycka baserar sig på sunt förnuft och har skrivits för att användas. Denna bok är en i sanning praktisk och modern guide som vem som helst med tillförsikt kan använda för att skapa sig ett lyckligare och mer framgångsrikt liv.

Den utgör en moralisk kompass som alla, oavsett ras, hudfärg eller tro, kan använda, eftersom den överbryggar kulturella, religiösa och språkliga skillnader. Och var än boken distribueras i stor omfattning, skapar den en tryggare och mindre våldsam miljö där man tillämpar dessa sunda principer och värderingar.

Den förnuftiga moralkodexen antagen formellt av kungliga thailändska militära enheter.


Hur många exemplar av Vägen till lycka har distribuerats?

Hittills har 87 miljoner exemplar publicerats och satts i omlopp på 97 språk och i 174 länder.

Vilka ämnen tas upp i Vägen till lycka?

Varje kapitel innehåller en ingående uppsats som är lätt att läsa och förstå. Den informerar på ett sätt som är förnuftigt och kan ge en person de värderingar och den förståelse han behöver för att fatta intelligenta och korrekta beslut i sitt liv.

Vem skrev boken, och varför gjorde han det?

Boken Vägen till lycka skrevs av L. Ron Hubbard.

Under 1970-talet upplevde västvärlden en period av plötslig och kraftig nedgång i moraliska värderingar. Religionens roll i samhället blev alltmer begränsad, medan moraliska och etiska normer ifrågasattes vitt och brett. Blott ett exempel på detta var ett domslut i Förenta staternas högsta domstol 1980. Man fastställde att en allmän skola i Kentucky inte fick hänga upp de tio budorden, eftersom det stred mot det första tillägget till USA:s författning som påbjuder att kyrka och stat ska vara åtskilda. Hubbard sade det följande om denna och andra händelser från den perioden: ”När religionen inte är, eller har upphört att vara, inflytelserik i ett samhälle, ärver staten hela bördan av den allmänna omoralen, kriminaliteten och intoleransen. Den måste då använda sig av bestraffning och polis. Detta är emellertid inte framgångsrikt, eftersom moral, integritet och självrespekt inte kan påtvingas med någon större framgång om dessa saker inte redan existerar naturligt hos en individ.”

När L. Ron Hubbard såg kollapsen av moraliska normer och ett minskat inflytande för de institutioner som under historiens gång har arbetat för dessa normer, skrev han en helt icke-religiös moralkodex baserad på sunt förnuft, Vägen till lycka. Sedan boken först publicerades har den använts av människor av många olika raser och religioner som en logisk guide till att hjälpa sig själva, sina familjer och kollegor. Genom att använda de 21 grundläggande levnadsreglerna i boken utvecklar barn och vuxna moraliska normer som grundar sig på deras eget logiska tänkande och deras förståelse av varför och på vilket sätt dessa normer främjar ett lyckligare liv.

Läs mer om L. Ron Hubbard.

Är Vägen till lycka en religiös bok?

Vägen till lycka är inte en religiös bok och den internationella Vägen till lycka-stiftelsen är en sekulär organisation.

Vägen till lycka är möjligen den första icke-religiösa moralkodex som helt grundar sig på sunt förnuft. Den skrevs av L. Ron Hubbard som ett separat verk och är inte en del av någon religiös doktrin. Att man trycker eller delar ut boken innebär inte på något sätt att man har samröre med eller sponsrar en religiös organisation. Det är således tillåtet för avdelningar inom myndigheter och deras anställda att distribuera den, då detta utgör en sekulär aktivitet.

Många olika religiösa grupper har använt boken Vägen till lycka eftersom dess enkla men effektiva budskap stämmer överens med och kompletterar de flesta religioner i världen.

Eftersom Vägen till lycka inte är religiös, kan både individer och offentliga eller privata grupper använda den för att förbättra förhållanden i livet.

Kan boken Vägen till lycka användas i allmänna skolor?

Ja. Faktum är att lärare var bland de första som insåg hur stort värde boken hade som ett karaktärsdanande och attitydförbättrande verk för elever. Boken Vägen till lycka har distribuerats och använts i över 12 000 allmänna och privata skolor över hela Amerika. Mer än 12 miljoner barn har deltagit i tävlingen ”Föregå med gott exempel”, som inspirerats av och grundar sig på en av bokens levnadsregler.

I en enkät som fylldes i av lärare ansåg 90 % att presentationen av moralvärderingar i Vägen till lycka-boken var ”bra” eller ”utmärkt”. Dessutom fann man att 85 % av lärarna som hade infört Vägen till lycka-program märkte av en förbättring i elevernas förståelse av moralvärderingar.

Utanför USA har skolor både när och fjärran använt Vägen till lycka, bl.a. i Ungern, Libanon, Pakistan, Israel, Colombia, Venezuela, St. Lucia, St. Kitts, Kambodja, Ghana och Sydafrika.

Vem använder eller stödjer boken som en del av sina undervisnings- eller samhällsprogram?

Vägen till lycka och programmet som hör till har använts av vitt skilda ungdoms- och samhällsgrupper, skolor och läroverk, fängelser och kriminalvårdare, drogrehabiliteringscentrer, myndigheter, hotell och andra företag, liksom andra individer som anser att detta är en viktig fråga.

Den nationella tävlingen ”Föregå med gott exempel” har uppmärksammats och lovordats av kongressledamöter, senatorer och guvernörer som representerar 40 av USA:s delstater och av presidenterna Ronald Reagan och Bill Clinton.

Utanför USA har tävlingen även anordnats av myndigheter i Sydafrika, Venezuela, Mexico, Honduras, Panama, Nigeria, Indonesien, Filippinerna, Israel, republiken Guyana och många andra.

Om du vill läsa några av de många framgångsberättelser från personer och grupper som har använt boken, kan du besöka sidan Program & resultat.

Vägen till lycka-stiftelsen tillhandahåller buntar av Vägen till lycka-häften för distribution.
Får man trycka egna exemplar av boken?

Ja. Stiftelsen ger omtryckningstillstånd till organisationer, individer, skolor och myndigheter mot en mindre licensavgift. Exemplar kan också beställas direkt från stiftelsen som har en egen anläggning och print-on-demand. Den har all utrustning som behövs för att trycka kundanpassade utgåvor av boken i vilken mängd som än behövs.

För att få ett kostnadsfritt informationspaket med ett exemplar av boken Vägen till lycka och en dvd som ger en introduktion av kampanjen, ska du klicka här.