Dessa poster är endast tillgängliga på engelska

NEDLADDNING AV UTBILDARHANDLEDNINGEN

Kursplanen som lärs ut i Vägen till lycka-utbildarens handledning uppmuntrar studerande att välja levnadsregler som de kan börja använda både inne i och utanför klassrummet.
Välkommen! Här kan du ladda ned utbildarhandledningen för Vägen till lycka. Nedan finns en lista i bokstavsordning över de olika PDF-filerna (i svart och vitt samt i färg) av utbildarhandledningen. Välj det formulär eller dokument som önskas genom att klicka på titeln och sedan granska eller spara det enligt anvisningarna i Adobe Reader.

LADDA NED HELA PAKETET:

Ladda ned hela paketet (8 MB, ZIP)

LADDA NED PDF-FILERNA SEPARAT:

CERTIFIKAT

 
Ikon för certifikat
Elevcertifikat (svartvitt)
Ikon för certifikat i färg
Elevcertifikat (i färg)

ELEVFORMULÄR

 
PDF för uppsats
Formulär för elevuppsats
PDF med framgångsformulär
Formulär för elevers framgångsberättelser (svartvitt)
PDF med framgångsformulär i färg
Formulär för elevers framgångsberättelser (i färg)
PDF för elevers synvinklar
Formulär för elevers syn på Vägen till lycka
PDF med frågeformulär
Frågeformulär för elever före och efter
PDF för elevers problem
Blad för elevers problem/lösningar
PDF med praktiska övningar för elever
Blad med elevövningar: lektion 20B (mänskliga dygder)
 

LÄRARFORMULÄR

 
PDF med utvärderingsformulär för lärare
Lärarens utvärderingsformulär för de olika kapitlen (levnadsreglerna)
PDF med lärarens frågeformulär
Lärarens frågeformulär

BILAGA

 
PDF med ordförklaringar
Ordförklaringar
 
   
LADDA NER