LYCKA 1

1

Sann glädje och lycka är värdefullt.

Om man inte överlever är varken glädje eller lycka möjligt att uppnå.

Att försöka överleva i ett kaotiskt,2 ohederligt och allmänt omoraliskt3 samhälle är svårt.

Varje individ eller grupp eftersträvar att från livet uppnå så mycket njutning och frihet från smärta som de kan.

Din egen överlevnad kan hotas av skadliga handlingar som begås av andra i din omgivning.

Din egen lycka kan vändas till tragedi och bedrövelse genom andras ohederlighet och dåliga beteende.

Jag är säker på att du kan komma på tillfällen när detta faktiskt hänt. Sådana orätter reducerar ens överlevnad och skadar ens lycka.

Du är viktig för andra människor. Man lyssnar på dig. Du kan påverka andra.

Du känner människor vars lycka eller olycka är viktig för dig.

Utan alltför mycket besvär kan du, med hjälp av denna bok, hjälpa dem överleva och leva lyckligare.

Även om ingen kan garantera att någon annan kan vara lycklig, kan deras möjligheter till överlevnad och lycka förbättras. Och därigenom även dina.

Det står i din makt
att visa vägen till ett mindre farligt
och lyckligare liv.

  1. 1. lycka: ett tillstånd av välbefinnande; belåtenhet, njutning; ljus, glad och problemfri tillvaro; ens reaktion när man upplever trevliga saker.
  2. 2. kaotiskt: som kännetecknas av fullständig oordning eller förvirring.
  3. 3. omoraliskt: inte moraliskt; som inte följer gällande sedvänjor för beteende; som inte gör det som är rätt; som saknar någon som helst uppfattning om gott uppförande.