IDEELLA GRUPPER

Hur man påverkar ungdomar och samhället positivt

I enbart USA sker det 16 000 brott om dagen på landets skolgårdar. I Europa genomförde Förenta nationerna en undersökning av brottsstatistikerna och kom fram till att nästan 40 % av EU:s städer är ”tämligen osäkra” eller ”högst osäkra”. Hur kan du, i detta moraliska förfall som påverkar hela kulturen, göra skillnad där du bor och framförallt hjälpa de unga? Svaret är Vägen till lycka.

Med denna guide till ett bättre liv baserad på sunt förnuft kan du skapa en positiv effekt i ditt område och hjälpa till med att reducera brottslighet och våld. Vägen till lycka, som både är icke-religiös och icke-politisk, har tryckts i cirka 100 miljoner exemplar på 97 olika språk. Vägen till lycka har bevisligen gett resultat ifråga om att reducera brottslighet och minska oroligheter. Man har använt den med framgång i ungdomsfostran och givit barn och tonåringar den vägledning de behöver för att lyckas i livet.

”Vi har fått mycket bra respons från människor i vårt område sedan vi började distribuera Vägen till lycka. I våra lokala hyreshus förekom det mycket problem mellan hyresgäster, dispyter, brist på respekt och MYCKET brottslighet. Hyresvärden delade ut böcker vid det månatliga samrådsmötet med hyresgästerna. Efter det märkte hon av en betydande förändring – och brottsligheten gick också ner. Detta var på grund av boken.” – Engagerad medborgare, Los Angeles, Kalifornien

Här är olika sätt på vilka du kan använda Vägen till lycka för att råda bot på avsaknaden av moraliska värderingar, hjälpa ungdomar och minska brottsligheten där du bor.

Åtgärder att vidta:

  • Ge Vägen till lycka och den tillhörande filmen till ungdomar, konsulenter, lokala tjänstemän, föreningar för grannsamverkan och grupper eller råd som är engagerade i lokala angelägenheter. (Motiv och bilder för banderoller finns att tillgå.) Beställ exemplar av Vägen till lycka och den tillhörande filmen.
  • Använd boken och filmen i program för ungdomsstöd, hjälp till utsatta ungdomar och för att förebygga gängbildningar. Man vet av lång erfarenhet att Vägen till lycka förändrar attityder och beteende.
  • Visa boken, filmen och informationsannonserna för lärarna i lokala skolor så att de själva kan använda dem.
  • Visa Vägen till lycka-filmen och informationsannonserna på fritidsgårdar, ungdomshus eller ungdomshem så att de kan använda Vägen till lycka i sina program för undervisning och vägledning. Beställ informationsannonserna på dvd.
  • Vägen till lycka att bli en del av föräldrakurser, ”anger management”-program, konfliktlösningskurser och aktiviteter som söker förebygga gängbildning.
  • Förse övervakare och frivårdsinspektörer med exemplar av Vägen till lycka för villkorligt dömda och frigivna samt deras familjer.
  • Distribuera exemplar av boken till kriminalvårdsanställda och intagna i lokala häkten och fångvårdsanstalter.
  • Tryck själv Vägen till lycka för din avdelning eller organisation. Kontakta oss för att ansöka om tillstånd att själv trycka häftet.

För att få ett kostnadsfritt informationspaket med ett exemplar av boken Vägen till lycka och en dvd som ger en introduktion av kampanjen ska du klicka här.