RESULTAT I STÄDER OCH SAMHÄLLEN

Framgångsberättelser från städer och samhällen som använt Vägen till lycka

Droger, kriminalitet och våld frodas bara i en kultur som har förlorat klara begrepp om vad som är rätt och fel.

”Det fanns några tonåringar och yngre barn i vårt grannskap som ofta var inblandade i slagsmål, kastade glåpord åt varandra och retades, vilket skapade mycket fientlighet och till slut urartade det. Jag gav dem böckerna och såg själv att hela deras attityd förändrades. De slogs inte längre. Istället började de göra saker tillsammans. De startade ett fotbollslag och ett basketlag och började vara vänner igen. Detta är otvetydiga resultat som jag personligen har sett, och det finns många fler. Tack så mycket för dessa böcker som vi använder för att förbättra vårt område!” – G.S., talesman för området

”När jag läste Vägen till lycka gladdes jag oerhört över de grundläggande, enkla sanningar som boken kunde förmedla. Jag kunde se att den är ett värdefullt verktyg för att främja positiva attityder och synsätt bland våra ungdomar. Vi kommer att dela ut dessa böcker till barn på vår ungdomsgård.” – Verkställande direktör, Monterey, Kalifornien

Vägen till lycka-boken har riktiga ingredienser. Den ger moraliskt stöd, sunt förnuft, de verkligt grundläggande sakerna som barn måste känna till för att inte få problem, och den är inte så lång att de inte kan komma igenom den. Den mor som jag gav boken till sa att den hjälpte henne att uttrycka vad hon alltid velat säga till sina barn, men som hon inte kunnat finna ord för. Hon sade: ’Detta häfte väcker det jag alltid vetat till liv. Saker som jag kände att jag eller någon annan borde skriva en bok om, så att våra barn fick lära sig dem. Det behövs inte längre nu när vi har Vägen till lycka-böcker.’ Varenda person som vi ger böcker till uttrycker sin uppskattning. Lärare, föräldrar, präster och människorna som bor här har bett om fler exemplar som de kan ge till sina vänner – så de har slagit sig samman med oss för att se till att varje förälder i området får boken. Folk har redan bett om mer än 25 000 böcker.” – A.H., chef för samhällsorganisation i Watts, Kalifornien

”Det gläder mig oerhört att er organisation tar sig an utmaningen att göra städer och samhällen trygga att leva i. Det är inspirerande att er grupp har gjort så stora framsteg på gräsrotsnivå.” – Förbund för brottsförebyggande arbete, Kalifornien

”Tack så oerhört mycket för att ni delat ut boken i Santee i Kalifornien. Den innehåller oerhört många goda råd och jag hoppas innerligt att mycket gott ska komma från det. Jag gav den vidare till min familj. Tack än en gång.” – M.B.

”Vi älskar hela konceptet, vilket går hand i hand med vår mission att inspirera flickor med de högsta ideal för karaktär, uppförande och patriotism som finns, så att de kan förverkliga sin fulla potential … Jag önskar bara att den kunde delas ut till varenda familj i landet.” – Chef för ungdomsgrupp i Abilene, Texas

Under hela året tar team av frivilliga in nya lager och går ut på vägen – för att dela ut Vägen till lycka-häften i händerna på människor i sina närområden.
”Efter att ha läst Vägen till lycka har jag känt mig mer upprymd än någonsin. Vi har gett alla i barnens teatergrupp egna exemplar av boken som de kan studera. Hittills har vi delat ut 1 500 stycken i Toledo i Ohio och Detroit i Michigan vid våra framträdanden. Alla som har fått boken har bara gott att säga om dess positiva budskap. I dagens värld som är så förstörd, är det en välsignelse att ha en sådan publikation till hands för att kunna ingjuta grundläggande moraliska värderingar i våra ungdomar idag.” – D.A., producent

”Statistiken för grövre brott i detta område har varit påtagligt låg under de fyra första månaderna detta år. Jag vet att distributionen av över 16 000 Vägen till lycka-böcker har haft mycket att göra med detta. Med Vägen till lycka som verktyg gör vi framsteg och kommer till sist att övervinna det förfall som omger oss.” – Ledare för samhällsorganisation i Los Angeles, Kalifornien

Vägen till lycka-boken har verkligen lyckats ge barn och vuxna en större förståelse för att deras egen lycka, och lyckan för personer omkring dem, hänger på att man följer sunda uppföranderegler. De 21 levnadsreglerna i Vägen till lycka förklarar klart och tydligt vad en person måste göra för att lyckas i livet och bli genuint lycklig ... Den förklarar på ett tydligt och mycket effektivt sätt att man måste vara pålitlig, flitig, kompetent och visa respekt för andra för att vara lycklig.” – Bob Sullivan, ordförande för Vägen till lyckas internationella friluftsklubb

”När man tar sig an problemen brott och droger så finns det två grundläggande strategier. En är att hantera de redan existerande brott- och drogproblemen; med andra ord KRIMINALVÅRD och DROGREHABILITERING. Och den andra fundamentala strategin är BROTTSFÖREBYGGANDE och FÖREBYGGANDE AV DROGMISSBRUK. Vägen till lycka-boken är ett extremt effektivt verktyg och användningen, i det förflutna och nuet, har varit framgångsrik när det gäller att rehabilitera brottslingar och missbrukare, samt i brotts- och drogförebyggande program. Genom att utbilda oss själva och våra barn i de grundläggande livslektionerna från Vägen till lycka-boken kan vi FÖREBYGGA brott och drogmissbruk. En viktig sak som jag vill understryka är att droger, brott och våld enbart frodas i en kultur som inte längre har klara begrepp om vad som är rätt och fel. Boken Vägen till lycka spelar en väsentlig roll i arbetet att återställa dessa värderingar.” – Pastor dr Ronald L. Jackson, verkställande direktör för amerikansk förbättringsorganisation

”Jag vill verkligen sponsra det här programmet här i New Haven. Som en inledning vore detta ett fantastiskt samarbetsprojekt med andra sociala organ. Vår organisation driver inte bara en idrottsanläggning, utan har också ett omfattande program för att ge kvinnor och barn boende. Vi erbjuder också barnskötsel, ett fritidsprogram för skolelever, tonåringssamtal, ett kriscenter för våldtäktsoffer och ett speciellt program för ensamstående mammor. Vi har kontakt med många klienter och vill engagera dem i denna kampanj. Tack för detta program.” – R.L., resursutvecklingschef, New Haven, Connecticut

”Jag har haft den stora glädjen att se att många andra som är engagerade i detta program här i Fresno lever lyckligare och har en mer stabil tillvaro och sedan sätter igång med att hjälpa till att förbättra livskvaliteten för människorna i sin omgivning. Denna kampanj som är baserad på Vägen till lycka skapar med lätt hand ändå en kraftig effekt.” – L.S., Fresno, Kalifornien

”Jag är mycket förvånad över att vi fått så mycket stöd från människor under det första året som vi har sponsrat tävlingen ’Föregå med gott exempel’. Varenda person som jag berättat om Vägen till lycka-boken och tävlingen ’Föregå med gott exempel’ för har blivit imponerad och velat ge sitt stöd. Barnen ÄR vår framtid och jag är glad att jag har kunnat hjälpa barnen i vårt område med Vägen till lycka.” – D.R.

”Boken kan enkelt delas ut till våra grannar som inte bekänner sig till någon religion. Våra grannar sade att den verkligen är ’en guide till ett bättre liv baserad på sunt förnuft’.” – L.S.R., The United Methodist Church

Vägen till lycka var ett nöje att läsa och jag tänker använda den ofta. Jag är engagerad i en ideell organisation här i Utah och jag intresserar mig särskilt för ungdomsrehabilitering och alternativ undervisning. Kulturen här är unik, mycket religiöst inriktad, så vi har troligtvis bättre förutsättningar när det gäller detta än många andra områden. Ungdomarna här är dock väldigt antireligiösa och man kan inte nå fram till dem genom att man predikar de lokala lärosatserna, så er bok ser jag som ett verkligt alternativ för dem.” – M.C.

För att få ett kostnadsfritt informationspaket som innehåller ett exemplar av Vägen till lycka-boken och en dvd som ger en introduktion av Vägen till lycka-programmet, ska du klicka här.

Beställ själv exemplar av Vägen till lycka-boken och den tillhörande filmen idag. Finns på 97 språk. Besök vår nätbutik.