17. VAR KOMPETENT.1

1

I en tidsålder med invecklad utrustning och snabba maskiner och fordon, beror ens egen, ens familjs och ens vänners överlevnad i hög grad på andra människors allmänna kompetens.

Inkompetens2 inom handeln, inom vetenskaperna, humaniora och regeringen kan hota tillvaron och framtiden för några eller alla.

Jag är säker på att du kan komma på många exempel på dessa saker.

Människan har i alla tider haft en impuls att styra sitt öde. Vidskepelse, blidkande av de rätta gudarna, rituella danser innan jakten – allt detta kan ses som försök att styra ödet, oavsett hur tama eller fruktlösa de var.

Det var inte förrän hon lärde sig att tänka, att värdesätta kunskap och att tillämpa den med kompetent färdighet, som hon började behärska sin omgivning. Den sanna ”gudagåvan” kan ha varit möjligheten att uppnå kompetens.

I sina dagliga sysslor och aktiviteter, respekterar människan färdighet och förmåga. Hos hjältar och idrottsmän blir detta nära nog avgudat.

Kriteriet på sann kompetens är slutresultatet.

En människa överlever till den grad hon är kompetent. Hon dukar under till den grad hon är inkompetent.

Uppmuntra människor att skaffa sig kompetens inom någon värdefull verksamhet. Beröm och belöna den närhelst du träffar på den.

Kräv hög kvalitet på det som utförs. Kriteriet på ett samhälle är huruvida du, din familj och dina vänner tryggt kan leva i det.

Kompetens består av: observation, studier och övning.

17-1. Titta.

Se det du ser, inte vad någon säger att du ser.

Det du observerar är det du observerar. Titta direkt på saker och livet och andra, inte genom något dis av förutfattade meningar, någon ridå av rädsla eller någon annans tolkning.

Få dem att titta i stället för att argumentera med andra. De mest flagranta lögner kan punkteras, de största bluffar avslöjas, de mest invecklade gåtor lösas, de mest anmärkningsvärda insikter kan inträffa, helt enkelt genom att vänligt kräva att någon tittar.

När någon träffar på saker och ting som nästan är alltför förvirrande och svåra att uthärda, när hans eller hennes förstånd går i spinn, få då personen att helt enkelt ta ett steg tillbaka och titta.

Det de finner är vanligtvis helt uppenbart när de ser det. Sedan kan de gå vidare och handskas med saker och ting. Men om de inte själva ser det, själva observerar det, kan det te sig overkligt för dem, och inga anvisningar och order och straff i världen kommer att lösa deras förvirring.

Man kan ange i vilken riktning de skall titta och föreslå att de tittar: slutledningarna är upp till dem.

Ett barn eller en vuxen ser vad han själv ser och det är verklighet för honom.

Sann kompetens grundar sig på ens egen förmåga att observera. Först när detta är verkligt för en, kan man bli flink och säker.

17-2. Lär.

Har det någonsin hänt att någon hade några falska data om dig? Ställde det till problem för dig?

Detta kanske ger dig en föreställning om den förödelse som falska data kan orsaka.

Du skulle också kunna ha en del falska data om någon annan.

Genom att skilja det falska från det sanna skapas förståelse.

Det finns en mängd falska data i omlopp. Illasinnade individer hittar på dem för att tjäna sina egna syften. En del av dem härrör från ren okunnighet om fakta. Det kan hindra accepterandet av sanna data.

Den huvudsakliga inlärningsprocessen består i att undersöka tillgängliga data, att skilja ut det sanna från det falska, det viktiga från det oviktiga, och på så sätt nå fram till egna slutledningar som man kan omsätta i praktiken. Om man gör detta, är man ett gott stycke på väg mot att bli kompetent.

Kriteriet på varje ”sanning” är om den är sann för dig. När du har fått alla data, klarat upp alla missförstådda ord bland dem och tittat över sammanhanget, och det då fortfarande inte verkar vara sant, då är det inte sant för din del. Förkasta det. Och, om du vill, kan du gå ett steg längre och avgöra vad som är sant för dig. När allt kommer omkring, är det du som måste använda eller låta bli att använda det, tänka med det eller inte tänka med det. Om man blint accepterar ”fakta” eller ”sanningar”, bara för att man har blivit tillsagd att man måste göra det, ”fakta” och ”sanningar” som inte verkar sanna för en, eller till och med falska, kan slutresultatet bli olyckligt. Det är vägen till inkompetensens soptunna.

En annan del av inlärning är att helt enkelt lära sig saker utantill – som till exempel stavningen av ord, matematiska tabeller och formler, i vilken ordning man skall trycka på knappar. Men till och med under enkel utantillinlärning måste man veta vad materialet är till för och hur och när man skall använda det.

Inlärningsprocessen består inte bara i att samla mer och mer data på hög. Det är en process av att skaffa sig nya insikter och bättre metoder att göra saker och ting på.

De som klarar sig bra i livet slutar egentligen aldrig att studera och lära sig. Den kompetente ingenjören håller sig à jour med nya metoder, den duktige idrottsmannen informerar sig regelbundet om utvecklingen inom sin sport; alla som är yrkesmän har en trave facklitteratur till hands och konsulterar den.

Den senaste elvispen eller tvättmaskinen, årets bilmodell, kräver alla att man studerar och lär sig lite innan man kan använda dem på ett kompetent sätt. När människor hoppar över detta, får vi olyckor i köket och högar av blodiga bilvrak på motorvägarna.

Den som tror att han inte har någonting mer att lära sig i livet är väldigt arrogant. Den som inte kan lägga sina fördomar och falska data åt sidan och ersätta dem med fakta och sanningar som på ett bättre sätt kan hjälpa honom själv och andra i livet, är farligt blind.

Det finns studiemetoder som gör att man verkligen lär sig och kan använda det man lär sig. De består i korthet av att ha lärare och/eller läroböcker som vet vad de talar om; att klara upp betydelsen av alla ord som man inte helt och hållet förstår; att vända sig till annat referensmaterial och/eller undersöka ämnets sammanhang; att reda ut falska data som man eventuellt har sedan tidigare: att sålla bort det falska från det sanna på basis av vad som nu är sant för en. Slutresultatet kommer att bli visshet och potentiell kompetens. Det kan i själva verket vara en ljus och givande erfarenhet. Detta kan liknas vid att kämpa sig uppför ett förrädiskt berg genom törnen och snår, och komma upp på toppen med en ny utsikt över hela vida världen.

För att en civilisation skall kunna överleva, måste den främja studievanorna och studiefärdigheterna i sina skolor. En skola är inte en plats där man placerar barn, för att man skall slippa dem under dagen. Det vore alldeles för dyrt för enbart detta. Det är inte ett ställe där man skapar härmande papegojor. Skolan är en plats där man bör lära sig att studera och där barn kan förberedas för att tackla verkligheten, lära sig att handskas med den på ett kompetent sätt och göras redo att ta över morgondagens värld, den värld där dagens vuxna kommer att tillbringa sina år som medelålders eller gamla.

Den förhärdade brottslingen har aldrig lärt sig att lära. Gång efter annan försöker domstolarna lära honom att han kommer att skickas tillbaka i fängelse om han begår brottet igen. De flesta av dem begår samma brott igen och åker tillbaka i fängelse. Det är faktiskt brottslingar som är orsaken till att det stiftas fler och fler lagar: den hederlige medborgaren är den som följer lagarna; brottslingen gör det per definition inte: brottslingar kan inte lära sig. Inga order, anvisningar, straff eller hot har någon inverkan på en person som inte vet hur man lär sig, och som inte kan lära sig.

Ett kännetecken på att en regering har blivit kriminell – vilket har hänt då och då i historien – är att dess ledare inte kan lära sig: all dokumentation och allt sunt förnuft vittnar om att förtryck leder till katastrof; och ändå har det krävts en våldsam revolution för att komma till rätta med dessa ledare, eller ett andra världskrig för att bli av med en Hitler och de var mycket olyckliga tilldragelser för mänskligheten. Dessa människor tog inte lärdom. De frossade i falska data. De avfärdade alla bevis och förnekade all sanning. Man var tvungen att undanröja dem.

Den sinnessjuke kan inte lära sig. På grund av att de drivs av dolda, onda avsikter eller är så kuvade att de inte längre kan tänka klart, ligger fakta, sanning och verklighet långt utom räckhåll för dem. De personifierar falska data. De vill eller kan faktiskt inte uppfatta eller lära sig.

Ett otal personliga och sociala problem uppstår till följd av oförmågan eller vägran att lära sig.

För vissa i din omgivning har livet spårat ur på grund av att de inte vet hur man studerar, på grund av att de inte lär sig. Du kan förmodligen komma på några exempel.

Om man inte kan få människor omkring sig att studera och lära sig, kan ens eget arbete bli mycket svårare och till och med en alltför tung börda och ens egen överlevnadspotential bli starkt reducerad.

Man kan hjälpa andra att studera och lära sig, om så bara genom att lägga fram de data de borde ha inom räckhåll för dem. Man kan hjälpa genom att helt enkelt ge dem ett erkännande för vad de har lärt sig. Man kan vara till hjälp, om så bara genom att visa uppskattning när de visar ökad kompetens. Om man vill kan man göra mer än så: man kan hjälpa någon annan genom att – utan gräl – hjälpa dem att reda ut falska data, genom att hjälpa dem att hitta och klara upp ord som de inte har förstått, genom att hjälpa dem att ta reda på och ta itu med orsakerna till att de inte studerar och lär sig.

Eftersom livet till stor del består av att pröva sig fram och lära sig av sina misstag, kan man, istället för att racka ner på någon som gör ett misstag, ta reda på hur det kommer sig att han gjorde det, och se om han inte kan lära sig någonting av det.

Då och då kanske du överraskar dig själv med att bringa ordning i en persons liv, genom att helt enkelt få personen att studera och lära sig. Jag är säker på att du kan komma på många sätt. Och jag tror att du finner att de mjuka metoderna fungerar bäst. Världen är redan tillräckligt brutal mot människor som inte kan lära sig.

17-3. Öva.3

Lärdom bär frukt när den tillämpas. Naturligtvis kan man eftersträva visdom för dess egen skull: det finns till och med en slags skönhet i detta. Men sanningen att säga, kan man aldrig riktigt veta om man är vis eller ej, förrän man ser resultaten av ens försök att tillämpa den.

Varje verksamhet, färdighet eller yrke, dikesgrävning, juridik, ingenjörskonst, matlagning eller vad det än gäller, ställs till sist, hur ingående ämnet än har studerats, inför det avgörande testet: kan man GÖRA det? Och detta görande kräver övning.

Filmens stuntmän skadar sig om de inte övar först. Det gör hemmafruar också.

Säkerhet är egentligen inget populärt ämne. Säkerhet åtföljs nämligen oftast av förmaningar som ”var försiktig” och ”ta det lugnt”, och människor märker när man håller dem tillbaka. Men det finns ett annat tillvägagångssätt: om man verkligen har övat ordentligt är ens färdighet och skicklighet så bra att man inte behöver ”vara försiktig” eller ”ta det lugnt”. Endast genom övning är det möjligt att kunna röra sig snabbt och säkert.

Ens färdighet och skicklighet måste ökas för att vara anpassad till tempot i den tid vi lever i. Och detta uppnås genom övning.

Genom att öva kan man träna upp sina ögon, sin kropp, händer och fötter, tills de liksom ”kan av sig själva”. Man behöver inte längre ”tänka” för att sätta på ugnen eller parkera bilen: man bara GÖR det. En stor del av det som inom all aktivitet uppfattas som ”talang” är i själva verket ett resultat av övning.

När man inte utarbetar varje rörelse som man behöver göra för att uträtta någonting och gör den om och om igen, tills man kan göra den snabbt och exakt utan att ens tänka på det – kan man ha öppnat dörren för olyckor.

Statistikerna tenderar att bekräfta att det är de som har minst övning som råkar ut för flest olyckor.

Principen är densamma, vare sig det rör sig om hantverk eller yrken där man huvudsakligen använder intellektet. En advokat, som inte har övat-övat-övat på rättegångsproceduren, har kanske inte lärt sig att lägga in en annan mental växel snabbt nog för att parera nya vändningar i ett mål och kan därför förlora det. En ny börsmäklare utan övning kan förlora en förmögenhet på några få minuter. En oerfaren försäljare, som inte har övat på försäljning, kan sälja så lite att det inte räcker till brödfödan. Lösningen är att öva, öva och åter öva!

Ibland upptäcker man att man inte kan använda det man har lärt sig. Om så är fallet, ligger felet antingen i att man inte har studerat det ordentligt eller hos läraren eller läroboken. Det är en sak att läsa anvisningarna; det är ibland en helt annan sak att försöka tillämpa dem.

Ibland upptäcker man att man inte kan använda det man har lärt sig. Ibland måste man kassera boken och börja om från början, när man inte kommer någonvart genom att öva. Så har det varit inom filmljudstekniken: om man hade följt de läroböcker om inspelningsteknik som existerade, skulle man inte ha kunnat få fågelsång att låta bättre än en mistlur – det är därför man i vissa filmer inte kan höra vad skådespelarna säger. Den duktige ljudteknikern var tvungen att ta reda på alltsammans själv, för att kunna sköta sitt jobb. Men inom samma område av filmen finns det en fullständig motsats till detta: åtskilliga läroböcker om ljussättning är utmärkta: om man följer dem exakt, får man en vacker scen.

Det är beklagligt, i synnerhet i ett tekniskt samhälle med högt tempo, att inte alla verksamhetsområden finns behandlade i begripliga läroböcker på ett tillfredsställande sätt. Men man bör inte låta detta hindra en. När det finns bra läroböcker, värdesätt dem då och studera dem noggrant. Där det inte finns några, samla då ihop de data som går att få tag i, studera dem och utarbeta själv resten.

Men teori och data slår inte ut i blom förrän de tillämpas och tillämpas med övning.

Man är i farozonen när de i ens omgivning inte övar sig på sina respektive färdigheter tills de verkligen kan UTFÖRA dem. Det är väldigt stor skillnad mellan att ”vara bra nog” och att äga färdighet och skicklighet i professionell klass. Den skillnaden överbryggs genom övning.

Få människor att titta, studera, arbeta ut det och sedan göra det. Och när de gör det rätt, få dem då att öva, öva, öva, tills de kan göra det som ett proffs.

Det ligger avsevärd glädje i att vara skicklig, händig och snabb: det krävs övning för att man skall kunna utföra saker och ting säkert. Att försöka leva i en värld där tempot är högt och människor långsamma är inte särskilt tryggt.

Man färdas bäst
på vägen till lycka
tillsammans med kompetenta följeslagare.

  1. 1. kompetent: som har förmåga att på ett bra sätt utföra saker; kapabel; som är skicklig på det han gör; som motsvarar de krav som ställs inom en aktivitet.
  2. 2. inkompetens: att sakna tillräcklig kunskap, skicklighet eller förmåga; oskicklighet; benägenhet
    att göra stora fel eller misstag; fumlighet.
  3. 3. öva: att upprepade gånger göra någonting för att lära sig, eller finputsa en färdighet.