PROGRAMMET FÖR KRIMINALVÅRDARE

Att återställa självrespekt hos vuxna och ungdomar

Att bryta den onda cirkeln med brott och återfall till brott är ytterst angeläget inom hela rättssystemet. Brottslighet och samhällets förfall bottnar i en förlust av grundläggande moraliska värderingar som är nödvändiga för att upprätthålla en anständig kultur.

Men nu finns det ett effektivt verktyg för att ändra på negativt beteende och återställa självrespekt: Vägen till lycka, en moralkodex som helt grundar sig på sunt förnuft och som riktar sig till människor av alla hudfärger, trosuppfattningar och kulturer. Över 100 miljoner exemplar har delats ut på mer än 100 språk och i mer än 170 länder.

Vägen till lycka används världen över inom kriminalvården för att hjälpa deras klienter att börja om på nytt. Detta anmärkningsvärda verktyg har visat sig vara ovärderligt i fängelser, på ungdomshem och för brottsförebyggande organisationer.

Det finns tusentals lagöverträdare som läst Vägen till lycka och därefter kommit med ett anmärkningsvärt uttalande: ”Jag fick tillbaka min självrespekt.” Boken är icke-religiös och kan läsas av vem som helst, oavsett etnisk bakgrund eller trosuppfattning. Den ger en lagbrytare de verktyg han behöver för att ändra på sitt tänkesätt och reda ut sitt liv med förtroende, respekt och ärlighet.

Om du jobbar inom kriminalvården och önskar införa Vägen till lycka-programmet på din anstalt eller i ditt område, klicka här för att läsa mer om resurspaketet för att återställa självrespekt >>

För att beställa ett kostnadsfritt exemplar av resurspaketet ska du klicka här >>