INTERNATIONELLA RESULTAT

Med en distribution av några hundra miljoner häften finner, Vägen till lycka även vägen till det innersta av Kongos rebellkontrollerade territorier.

Resultat av att ha läst och använt Vägen till lycka

”Jag gick igenom en svår period efter att jag drabbades av våldsamheter – bensinbomber kastades in i mitt hus. Jag förlorade min tro; jag började känna mig mycket deprimerad. Det var först efter att jag läst Vägen till lycka som jag repade nytt mod. Nu känner jag mig lycklig och åter vid liv. Jag kan rekommendera denna bok till alla som känt bedrövelse och hat – den kommer att förändra ert liv.” – L.E., Sydafrika

”Jag är glad att jag kan läsa denna bok och lära mig, och använda dessa regler som ger ett bättre liv och lycka. Vägen till lycka talar inte om för en person vad han ska göra eller inte göra. Den ger mig en uppfattning om livet idag under svåra, moderna omständigheter. Denna bok kommer att bli till stor hjälp för det ryska folket; den kommer att hjälpa dem att tro på sig själva, att finna stöd. Det är mycket viktigt för människor, så att de kan överleva under dagens hemska förhållanden. De måste tro på sig själva. Jag är säker på att Vägen till lycka kommer att hjälpa dem.” – D.G., Moskva i Ryssland

”Denna lilla bok är ett moraliskt och etiskt mirakel som vi kommer att släppa ner mitt i samhället så att dess budskap kan sprida sig till alla samhällsnivåer och varje hörn av vårt hemland. Det är inte ett religiöst eller politiskt budskap utan ett universellt budskap. Vi finner lidelser, själviskhet och ambitioner i alla delar av vårt land som tenderar att leda oss bort från vägen till lycka. Om Colombia skulle tillämpa lärosatserna i denna bok skulle det bli ännu ett fredligt, ärligt land där människor respekterar varandra. Och vi skulle inte utkämpa detta blodiga krig.” – H.O., f.d. inrikesminister, Colombia

”Er bok, som jag fick för två timmar sedan, var så full av livsviktig information att jag lade allt arbete åt sidan och började läsa den med en gång. Tack så mycket! Vi kommer att hjälpa till med att skapa en bättre värld.” – K.G., konstcenter, Tyskland

I St. Lucia, föregår vuxna med gott exempel genom att hjälpa ungdomar att använda Vägen till lycka.

”Jag skriver till er för att bekräfta att jag mottagit den underbara boken Vägen till lycka. Jag vill uttrycka min djupaste tacksamhet för detta. När jag läste den fann jag att den talade om livet och den fruktansvärda meningslösheten med krig på ett mycket rörande och gripande sätt. Mitt förslag är att trycka så många exemplar som möjligt av boken på alla språk och distribuera den i så vida kretsar som möjligt i världen.” – E.K., ambassadör och permanent FN-representant för Slovakien

”Mitt eget syfte med att skriva till er stiftelse är tvåfaldigt: först i egenskap av en kollega som arbetar i mänsklighetens tjänst; för det andra för att uttrycka vår uppskattning för ert stöd av aktiviteterna i vårt program för gatubarn. Vi uppskattar de Vägen till lycka-böcker vi fick när ni besökte vår organisation. Detta material har också börjat användas i vårt lärocenter. Levnadsregler från boken infördes i vår studieplan för moraliska värderingar. Vi finner att värderingar baserade på sunt förnuft är just vad dessa barn behöver lära sig. Om vi kunde få ut detta material till alla myndigheter och organisationer som arbetar för barn i svåra situationer (barnsoldater, barnarbetare osv.), då tror jag att vi skulle stå till tjänst på bästa sätt.” – E.M., legitimerad sjuksköterska

”Jag tackar från djupet av mitt hjärta för den underbara boken Vägen till lycka. Alla mina vänner och jag läser den, om och om igen, med stort nöje. Det är en vacker utgåva som ger värdefull information om hur vi kan göra livet lyckligare. Budskapen i publikationen är ännu viktigare för oss som är medborgare i före detta Sovjetunionen, p.g.a. den mycket svåra period i vårt liv som vi nu går igenom. Er bok ger oss hopp om en bättre framtid och det är det bästa med boken.” – V.A., Sankt Petersburg, Ryssland

”Jag är tacksam för möjligheten att bekanta mig med boken Vägen till lycka. Jag tror att den kan bli användbar för människorna i Litauen vad gäller att omdana vår kultur och skapa mellanmänskliga relationer som baserar sig på sunt förnuft, medan vi genomgår processen att stiga ur kommunismens mörker.” – Socialminister, Litauen

Människor från alla samhällsskikt – inklusive polisen i Colombia – tar ansvar för att förbättra sina samhällen med Vägen till lycka.

”Jag vill passa på att än en gång uttrycka min tacksamhet för er bok Vägen till lycka. Jag ska inte upprepa mig själv och citera mitt föregående brev där jag uttryckte min mycket positiva åsikt om denna bok, fast jag tror att det är omöjligt att övervärdera den.” – Utrikesdepartementet, Vilnius i Litauen

”Både ämnet i boken och dess design har gjort oss mycket intresserade. Det finns inget som kan jämföras med detta i Litauen. Därför vågar vi påstå att Vägen till lycka är värd att publicera som en bok som främjar värderingar bland både ungdomar och vuxna – värderingar som gör att alla kan bedöma sina handlingar och upptäcka livets mening.” – D.T., kultur- och undervisningsdepartementet, Litauen

”Vi uppskattar högeligen ert arbete för att förbättra mänskligheten, vilket skapar en bättre framtid för människorna i Ukraina och i världen. Vi står i tacksamhetsskuld till er för att ni uppfostrar våra yngre generationer i en anda av stark moralitet och välvilja och för att ni återställer grundläggande mänskliga värderingar i vårt folk. Det skulle vara fantastiskt att ha åtminstone ett exemplar av denna magnifika bok i varje skola och bibliotek.” – Undervisningsdepartementet i Kiev, Ukraina