POLISRESULTAT

Droger, kriminalitet och våld frodas bara i en kultur som har förlorat klara uppfattningar om vad som är rätt och fel.

”Detta brev har att göra med en av de bästa böcker som jag har sett på länge – Vägen till lycka. Som polis ser jag och mina kolleger många sorgliga situationer. Det finns så många personer som inte verkar kunna få fram det goda inom sig. Boken Vägen till lycka uppmuntrar folk att söka efter godheten inom sig och sprida denna godhet till andra. Er bok Vägen till lycka är den mest nödvändiga skrift som någonsin skrivits. Den kunde inte ha kommit lägligare. I och med att jag arbetar som polis har er bok givit mig nyttiga insikter.” – Polis, Hartford, Connecticut

”Jag vill tacka hjärtligt för seminarierna som gavs till 180 poliser och tog upp de 21 reglerna för etik och moral ur Vägen till lycka. Dessa seminarier har gett oss värdefull information och en förståelse av hur viktigt det är att vara polis, för det innebär att vara ett föredöme i grannskapet och samhället.” – Polisintendent, polisen i Bogotá, Colombia

”Projektet, som är baserat på boken Vägen till lycka, har på ett positivt sätt påverkat flera områden i mitt distrikt. I dessa viktiga områden har jag sett projektet bidra till att få ner brottsligheten, samtidigt som det har resulterat i en definitiv förbättring bland medborgarna i samhället. I ett visst område skedde en minskning i brottslighet med över 30 % under en sexmånadersperiod.” – Poliskommissarie

Med detta program som vi har utformat, genom att använda boken Vägen till lycka, vill vi att barnen ska använda boken för att hjälpa dem i sina studier och för att fatta rätta beslut i livet genom att alltid tillämpa de etiska och moraliska principer som boken innehåller. Om detta skulle tillämpas i hela världen skulle brottsligheten och drogmissbruket minska markant, vilket skulle resultera i större lycka för hela mänskligheten.” – Säkerhetschef, Baja California, Mexico

Vägen till lycka visar lagbrytare hur man lever i harmoni med sina medmänniskor. De framgångsberättelser som vi får varje vecka från interner säger mycket om vilken inverkan detta program har. Det har faktiskt skapat förebilder som vi är stolta över att kunna låta tala till allmänheten om sin framgång. Men något som säger ännu mer är detta: inte en enda av dem som har gjort Vägen till lycka-programmet och frigivits från fängelset, har återvänt.” – Vicedirektör, kriminalvården i Sydafrika

Beställ exemplar av Vägen till lycka idag. Klicka här för att besöka vår nätbutik.

För att få ett kostnadsfritt informationspaket som innehåller ett exemplar av Vägen till lycka-boken och en dvd som ger en introduktion av Vägen till lycka-programmet, klicka här.