DETALJBESKRIVNING AV UTBILDARENS RESURSPAKET

Utbildarens resurspaket innehåller kraftfulla och effektiva verktyg för att lära ut principerna i Vägen till lycka som är baserade på sunt förnuft.

Genom studieplanen för Vägen till lycka lär sig barn och ungdomar hur de ska tillämpa sådana grundläggande begrepp som respekt, anständighet och medkänsla.

Även om utbildarhandledningen är avsedd för lärare i allmänna och privata skolor, används den även av ungdomsprogram och ideella organisationer.

Lektionsplanerna innehåller de 21 olika levnadsreglerna i Vägen till lycka och är avsedda för tonåringar.

Denna studieplan ger en unik chans att introducera begreppen rätt och fel, utan klander, vilket resulterar i positiva och givande val.

Utbildarens resurspaket inkluderar:

En slagkraftig studieplan som med hjälp av audiovisuella verktyg och praktiska övningar får eleverna att själva tillämpa vad de lär sig. Varje levnadsregel introduceras genom informationsannonserna och sedan får de se Vägen till lycka-filmen: all text från boken levandegjord på film.
Vägen till lycka-häften för ditt klassrum. Två buntar om tolv exemplar ingår. Om din klass har mer än 24 elever kan du beställa så många som två buntar till utan kostnad.
Lärare använder affischer med levnadsreglerna från Vägen till lycka som ett hjälpmedel för att understryka det eleverna får lära sig i klassrummet. I tillägg till att använda affischerna i klassrummet kan de hängas upp i skolkafeterian och i skolkorridorerna.
Du får också utvärderingsverktyg som hjälper dig att notera förbättringar eller förändringar i attityd och uppförande bland eleverna. Enkäter och statistiska undersökningar upplyser dig om vilket område du ska fokusera på med din studieplan. Elever tillfrågas om sina synpunkter både före och efter programmet så att man kan bedöma vilka förändringar som gjorts i vanor och beteende.

Om du är lärare eller pedagog: klicka här för att beställa utbildarens resurspaket utan kostnad.