NYHETERÅTERSTÄLLER HEDER OCH SJÄLVRESPEKT

FRÅN AFRIKA: EN INTERVJU MED EN TANZANISK LÄRARE

Jackson Richard Buzingo (till vänster) från Tanzania presenterar Vägen till lycka-läroplanen för en lärare på en av flera skolor där han introducerar elever i de 21 levnadsreglerna.

Från ute på fältet i Tanzania talar Jackson Buzingo om hur Vägen till lycka gav honom en ny morgondag att ge andra.

Jackson Richard Buzingo är en lärare i engelska, swahili och historia i regionen Kigoma i Tanzania. Landet är känt av de flesta för att vara platsen med Afrikas högsta berg, Kilimanjaro, och för den årliga stora migrationen av två miljoner gnuer från Serengeti i Tanzania till viltreservatet Masai Mara i Kenya. Men långt från de populära attraktionerna, på Tanzanias nordvästra gräns mot Burundi, finns Kigoma-regionen och Buzingos hemstad Kasulu.

”Jag föddes i en fattig familj. Mina föräldrar var så fattiga att de inte ens kunde ta mig till skolan. Men eftersom grundskolan var gratis och tillhandahölls av staten gav det mig en möjlighet att få en utbildning”, säger han. För att återgälda detta utbildade Buzingo sig till lärare för att ge Tanzanias barn en ljusare framtid.

Vägen till lycka (TWTH) har varit min följeslagare sedan 2008. Under mitt sista år vid Kabanga Teachers College upplevde jag stress på grund av fattigdom. Jag var besviken eftersom jag inte hade någonting jag behövde i livet för att tillfredsställa mina grundbehov. Jag minns det väl. I mars 2008 gick jag till collegets datorrum för att använda internet. Jag sökte på ordet ’lycka’ och fann Vägen till lyckas webbplats och började beställa häften”, förklarar Buzingo. Han började undervisa sina elever med hjälp av Vägen till lycka i enlighet med bokens författare, L. Ron Hubbard, som sade: ”Du är viktig för andra människor. Man lyssnar på dig. Du kan påverka andra.”

Buzingo säger: ”I mitt lokalsamhälle ställs människor inför hämndlystenhet, är fientliga mot varandra, mördar varandra på grund av äganderättsproblem, arvstvister med mera. Så jag vill försöka så gott jag kan att stoppa det här hotet som kommer att förstöra våra ungdomars moral. Det är därför mitt fokus med Vägen till lycka är på ungdomar och barn som utgör majoriteten av mitt lokalsamhälles befolkning.”

Han säger: ”Det viktiga för mig är att se människor leva i en värld utan våld, där det inte finns ojämlikhet, förtryck eller exploatering. För jag tror att folk har samma bakgrund, oavsett sina olikheter, sin ras, hudfärg, etnisk tillhörighet, religiös tro etc.”

”Det viktiga för mig är att se människor leva i en värld utan våld, där det inte finns ojämlikhet, förtryck eller exploatering.”

Buzingo levererar nu på tre högskolor och en gymnasieskola: Kabanga School of Nursing and Midwives, Kabanga Teachers College, Kasulu Teachers College och Muka Secondary School. ”I Tanzania ställs människor inför olika problem som kan leda till kaos och våld. Jag är fast besluten att förändra detta genom att nå universitetsstuderande, högstadie- och gymnasieelever, uppsatta ämbetsmän, såväl som lokala medlemmar i samhället”, säger han.

Studerande berättar för Buzingo vad de 21 levnadsreglerna i Vägen till lycka betyder för dem. Som en från Kabanga School of Nursing sade: ”Vägen till lycka har visat mig hur godhet till andra människor är mycket viktigt och hur dessa skrifter är unika i fråga om att förbättra mänskligt beteende på grund av dygderna den tillhandahåller. Jag rekommenderar L. Ron Hubbards mission till världen då den är extraordinär.”

Buzingo planerar nu att starta Vägen till lycka-föreningar i skolor och högskolor där han undervisar. ”Vägen till lycka har förändrat mitt liv, det är därför jag arbetar oförtröttligt för att påverka andra.”ÅTERSTÄLL FÖRTROENDE

Internationella Vägen till lycka-stiftelsen arbetar för att vända på samhällets moraliska förfall genom att återställa förtroende och ärlighet med omfattande distribution av de 21 levnadsreglerna. Donationer stöder produktionen och distributionen av Vägen till lycka-häftet och läroplansmaterialet.