NYHETERÅTERSTÄLLER HEDER OCH SJÄLVRESPEKT

FIRAR KULTURTRADITIONER UNDER INTERNATIONELLA VÄNSKAPSDAGEN

Multikulturella deltagare vid lunchen för Internationella vänskapsdagen på Scientology Kyrkan i Pasadena i Kalifornien.
Ett firande av Internationella vänskapsdagen organiserades av Pasadena i Kaliforniens avdelning av Vägen till lycka-stiftelsen där man presenterade Sri Lankas kultur, mat och traditioner.

För att fira Internationella vänskapsdagen ville Vägen till lycka-avdelningen i Pasadena i Kalifornien hedra sina vänner från stadens srilankesiska befolkning. Därför höll de en Internationell mat och vänskapslunch, som sponsrades av Scientology Kyrkan i Pasadena, vilken presenterade Sri Lankas unika kulturarv, inklusive traditionell mat från både Sri Lanka och Nepal.

De välkomnades till Kyrkan av vår chef för samhällskontakt. Hon sade inledningsvis: Genom att helt enkelt ge ett exemplar av Vägen till lycka till vänner och bekanta kan vi få till stånd en kultur av vänlighet, en person i taget, och påverka frågor av yttersta vikt för samhället, såsom hemlöshet, kriminalitet, våld och rasism.

Sri Lanka-stiftelsens (SLF) chef för kulturella ärenden presenterade sitt program med en video som visar Sri Lankas skönhet och dess kulturella traditioner. Publiken bjöds sedan på en bländande föreställning av srilankesiska dansare iklädda traditionella kostymer. Musiken stod SLF:s Performing Arts Center för, som har uppgiften att levandegöra Sri Lankas 2 500-åriga historia genom traditionell dans och trummande.

”Genom att helt enkelt ge ett exemplar av Vägen till lycka till vänner och bekanta kan vi få till stånd en kultur av vänlighet, en person i taget.”

Evenemangets gästtalare var Nandi Jasentuliyana, ordförande emeritus för International Institute of Space Law. Han talade om vikten av vänskap och hänvisade till Vägen till lyckas levnadsregel 18: ”Respektera andras religiösa övertygelser”, som lyder: ”Tolerans är en bra grund att bygga mänskliga relationer på.”

Internationella vänskapsdagen, som först föreslogs 1958, tillkännagavs av FN:s generalförsamling för att inspirera till fred och bygga broar genom att skapa vänskap mellan folkslag, länder, kulturer och individer. Den betonar aktiviteter som främjar internationell förståelse och respekt för mångfalden hos olika kulturer.FAKTA

SAKNAR UTBILDNING
Kunskap är makt, men inte alla har tillgång till nödvändig utbildning

263

MILJONER

barn i skolåldern världen över går inte i skolan

57

MILJONER

av dessa barn går inte i skolan eftersom det inte finns någon skola i deras område att gå i

15- till 17-

åringar

är fyra gånger mer benägna att inte vara i skolan än 6- till 11-åringar

9

MILJONER

flickor i Afrika söder om Sahara kommer aldrig att lära sig läsa eller skriva

35

PROCENT

av alla barn som inte går i skolan i grund­skole­åldern lever i konflikt­drabbade områdenÅTERSTÄLL FÖRTROENDE

Internationella Vägen till lycka-stiftelsen arbetar för att vända på samhällets moraliska förfall genom att återställa förtroende och ärlighet med omfattande distribution av de 21 levnadsreglerna. Donationer stöder produktionen och distributionen av Vägen till lycka-häftet och läroplansmaterialet.