NYHETERÅTERSTÄLLER HEDER OCH SJÄLVRESPEKT

SPRIDER LUGN TILL MEDBORGARNA I OROLIGA TIDER MED VÄGEN TILL LYCKA

Vägen till lycka Belgiens frivilliga ger Vägen till lycka till medborgarna av varje etniskt ursprung i landet för få till stånd ett lugnande inflytande.
Människor av många olika nationaliteter och etniska tillhörigheter i Bryssel i Belgien finner vägen till fred och förståelse, tack vare Vägen till lyckas Belgien-avdelning.

Bryssel i Belgien är inte bara värdstad för Europeiska unionens institutioner, utan även hem för 180 nationaliteter som talar 108 språk, med 55 procent av befolkningen som kommer från utlandet. En sådan blandning kan åstadkomma vackra synergieffekter, men också spänningar och osäkerheter, då Bryssel upplever ett våldsbrott var 11:e minut. Då Agnes Bron och Evelyne Decavele visste att de 21 levnadsreglerna i Vägen till lycka är ett perfekt verktyg för att skapa lugn bildade de Vägen till lycka-avdelningen i Belgien. Som Vägen till lyckas författare, L. Ron Hubbard, sade: ”Med Vägen till lycka kan man faktiskt ändra på allt detta. Allt man behöver göra är att se till att häftet sprids i samhället. Likt olja som gjuts på stormande vågor, kommer lugnet att sprida sig över större och större områden.”

De började med distributionen av det specialdesignade häftet med Belgiens flagga i Bryssels Matongé-område, känt för sin blandning av afrikanska kulturer. Sedan städade de gator i staden i enlighet med levnadsregel 12: ”Skydda och förbättra din miljö”. Decavele säger: ”Vi gjorde flera städaktioner då staden är smutsig och verkligen i behov av det. Medan vi städade delade vi också ut Vägen till lycka-häftet.”

År 2015 kunde en terrorattack i Paris spåras till Bryssel-distriktet Molenbeek, där en av de huvudsakliga misstänkta bodde. Säkerhetsnivån var hög och det förekom extrem ångest bland lokalbefolkningen. Bron, Decavele och deras frivilliga gick direkt till Molenbeek för att motverka detta. De delade inte bara ut sina egna Belgien-specialhäften av Vägen till lycka, utan även en specialutgåva med franska flaggan på omslaget för att visa solidaritet med det drabbade landet, samt ett arabiskt häfte för den muslimska befolkningen, som nu blev måltavlor för det ängsliga området och alarmistiska medier. Precis när dammet började lägga sig drabbades Bryssel direkt år 2016 av tre samordnade självmordsbombningar – två på en flygplats och den andra på en tunnelbanestation, vilket dödade 35 personer och skadade mer än 300. Då landet var i chock gick Belgiens Vägen till lycka-team ut på gatorna för att nå ännu längre.

De gjorde gemensam sak med ett lokalt köpmannaförbund i Bryssel och nådde ut till butiker över hela staden med häften för deras kunder. Sedan tog de kontakt med varje etnisk grupp, från dem som talade franska eller flamländska till pakistanier, sikher, afrikaner, araber och asiater och nådde till slut mer än 400 000 personer. Idag känner sig Belgien lugnare med en 23-procentig minskning av vandalism och en 35-procentig minskning av stöld och utpressning.ATT VIDTA ÅTGÄRDER
Anropar alla lärare

Vilken lärare som helst kan skaffa sig Vägen till lyckas resurspaket för utbildare och börja undervisa sina elever i de 21 levnadsreglerna för ett bättre liv.

Vägen till lycka (TWTH) innehåller 21 enkla levnadsregler som vem som helst kan lära sig och följa för att leva ett lyckligt och produktivt liv.

Lärare är en hörnsten i samhället och förser våra ungdomar med vägledning och kunskap för deras framtid. Därför skapades ett resurspaket för att lära elever denna guide till ett bättre liv baserad på sunt förnuft. Vilken lärare som helst kan besöka vagentilllycka.org/utbildare för att ta reda på mer och beställa ett gratis informationspaket.

Som en skolföreståndare i New York sade: ”Vägen till lycka är viktig därför att den uppställer en ram för vad unga människor kommer att göra med resten av sitt liv. Den ger dem en väg att följa. Den ger dem en möjlighet att börja fatta beslut som kan vara avgörande för deras framtid.”

Berätta hur du undervisar ungdomar i Vägen till lycka. För att se ett enastående exempel på hur programmet kan införas, titta på sv.scientology.tv/VJ-Smith.ÅTERSTÄLL FÖRTROENDE

Internationella Vägen till lycka-stiftelsen arbetar för att vända på samhällets moraliska förfall genom att återställa förtroende och ärlighet med omfattande distribution av de 21 levnadsreglerna. Donationer stöder produktionen och distributionen av Vägen till lycka-häftet och läroplansmaterialet.