NYHETERÅTERSTÄLLER HEDER OCH SJÄLVRESPEKT

SKYDDA OCH FÖRBÄTTRA MILJÖN MED VÄGEN TILL LYCKA

Scientology Kyrkan i Nashville höll ett öppet hus som belyste levnadsregel 12 i Vägen till lycka för att fira Världsmiljödagen.
För att fira FN:s Världsmiljödag höll Vägen till lycka-avdelningar världen över evenemang och aktiviteter för att skapa medvetenhet om behovet av att skydda vår miljö.

Världsmiljödagen skapades av Förenta Nationerna som en dag för att uppmuntra världsomspännande medvetenhet och handling i syfte att skydda vår miljö. I Vägen till lycka skrev författare L. Ron Hubbard i levnadsregel 12: ”Idén att man är medansvarig för denna planet och att man kan och bör hjälpa till att vårda den kan verka väldigt stor, och för vissa, helt overklig. Men idag kan det som händer på andra sidan jorden, fast det ligger så avlägset, inverka på vad som händer i ditt eget hem.”

Därför är att ta hand om miljön en viktig uppgift för alla som tillämpar Vägen till lycka. I år på Världsmiljödagen höll avdelningar i 18 länder evenemang för att väcka denna levnadsregel till liv. Ett sådant evenemang hölls på Scientology Kyrkan i Kaohsiung i Taiwan. Två representanter för Kaohsiung-kommunen och en instruktör från Kaohsiungs miljöskyddsbyrå talade. Han berättade värdefulla fakta och information om luftföroreningar.

Världsmiljödagsevenemanget som anordnades av Scientology Kyrkan i Perth i Western Australia hade en gästtalare från buddistiska miljögruppen. Hans fokus var på de miljöskador som plast orsakar och åtgärder man kan vidta för att bromsa detta.

Att ta hand om miljön är en viktig uppgift för alla som tillämpar Vägen till lycka.

Under ett evenemang i Madrid i Spanien välkomnades Rodrigo Rojas Cruz, verkställande direktör för Ecohabitos, som talade om smarta städer som är miljövänliga och hållbara. I Amsterdam i Nederländerna samlades Vägen till lycka-frivilliga för att städa en lokal park genom att ta bort skräp och försköna omgivningen.

Evenemang hölls också på Världsmiljödagen i USA, bland annat i Nashville i Tennessee, med Scientology Kyrkan och Celebrity Centre som arrangerade en konferens om att leva på ett hållbart sätt. Gästtalare presenterade miljövänliga lösningar, bland annat hållbara kläder, och avslutade med en modevisning av miljövänliga moden.FAKTA

EN TITT PÅ BROTTSLIGHET
Vägen till lycka är ett verktyg för att minska brottslighet. Dessa statistiker visar behovet:

40 %

AV ALLA INBROTT

sker i USA; Italien, Frankrike, Tyskland och Australien utgör ytterligare 26,33 procent av det totala antalet inbrott internationellt

1,5

BILJONER DOLLAR

förväntas gå förlorade genom cyberbrottslighet fram till slutet av 2018

10,4

MILJONER

personer sitter i fängelse runt om i världen

40

MILJONER

barn utsätts för övergrepp varje år

262 147

MORD

uppskattas ha skett på ett år internationelltÅTERSTÄLL MORALISKA VÄRDEN

Internationella Vägen till lycka-stiftelsen arbetar för att vända på samhällets moraliska förfall genom att återställa förtroende och ärlighet med omfattande distribution av de 21 levnadsreglerna. Donationer stöder produktionen och distributionen av Vägen till lycka-häftet och läroplansmaterialet.