NYHETERÅTERSTÄLLER HEDER OCH SJÄLVRESPEKT

EN NY FRAMTID FÖR SYDAFRIKA MED VÄGEN TILL LYCKA

Sydafrikas Vägen till lycka-avdelning håller seminarier för elever, polisen, medlemmar av religiösa organisationer och människor från alla samhällsskikt.

Vägen till lycka Sydafrikas avdelning når alla nivåer i samhället och varje hörn av sitt land för att ta itu med det ökande antalet brott.

Även om vissa framsteg har gjorts fortsätter Sydafrika att kämpa med sitt rykte som ett av världens mest brottsliga områden. År 2017 minskade den totala brottsligheten med 1,8 procent, men inte alla typer av brott minskade. Mord, till exempel, ökade femte året i rad, med i snitt 52 mord per dag.

Men Sydafrikas Vägen till lycka-avdelning, ledd av Heidi Wolfaardt, känner till botemedlet – Vägen till lycka (TWTH). Hennes team inledde en storsatsning för att nå varje sektor av det Sydafrikanska samhället med de 21 levnadsreglerna.

Eftersom polisen möter brottsproblemet i alla dess former utgör de ett stort fokus för utbildningen. Till exempel resulterade en presentation till chefen för Pretorias Sunnyside-polisstation i ett partnerskap som började med att utbilda 100 poliser. Utbildning gjordes med poliserna från Parkview-polisstationen i Johannesburg, såväl som med ungdomar från Community Police Forum vid Katlehong-polisstationen.

En polis, Hermanus ”Spook” van der Berg, som utsågs till en av de främsta bland den nationella polisen, såg värdet av Vägen till lycka. Han arrangerade utbildningen av sina egna poliser och leverans i tre skolor i Olievenhoutbosch Township. Avdelningschefen för förebyggande av samhällsbrott vid Bramley-polisstationen – som vet att brottslighet är kopplad till droger och fattigdom – deltog i en Vägen till lycka-workshop. Han tog sedan med sig medlemmar av samhällsorganisationer som bekämpar droger och fattigdom till nästa workshop.

Partnerskap bildades med stiftelser över hela landet som nu införlivar Vägen till lycka i sitt arbete. Det finns Orlando-barnhemmet i Soweto, som undervisar sina barn i levnadsreglerna. Den icke-statliga organisation Change the Mind får Vägen till lycka-föredrag att hållas som en del av deras sociala aktiviteter på Bertrams-skolan. I Kapstaden har Foundation for Positive Change antagit häftet som ett verktyg i deras arbete med före detta drog- och alkoholmissbrukare som återhämtar sig, samt före detta gängmedlemmar.

Vägen till lycka är icke-religiös, men ändå väcker den genklang hos vem som helst, oavsett tro. Pastorer finner därför att det är en resurs för deras församlingsmedlemmar. Till exempel inspirerade pastor Shadrak 30 andra pastorer att hålla Vägen till lycka-seminarier. Den nationella ledaren av Vuvu Kane-kyrkan i Sydafrika, efter att han introducerades i programmet, fick två av sina biskopar och flera unga kyrkoledare att utbilda sig i hur man levererar programmet.

Det finns inget hörn i Sydafrika som är så avlägset eller så litet att man inte kan förbättra livet för vem som helst genom den moraliska vägledningen i Vägen till lycka.

Evenemang hålls på speciella dagar för att nå ännu fler. Detta inkluderar distribution av häftet på Nelson Mandela-dagen, ett firande av den tidigare presidenten Nelson Mandela, såväl som distribution under Frihetsdagen, som firar dagen för det första demokratiska valet och dagen då Mandela blev president.

Men oavsett antalet seminarier är media det enda sättet att garantera att varje hörn av landet nås. Så intervjuer om de 21 levnadsreglerna hölls på Mams FM Radio, en station i Mamelodi Township. Ännu en hölls på UJFM, vilken nådde 55 000, sedan en till på VOW FM som nådde 35 000 lyssnare.

Soweto TV visade Vägen till lyckas infoannonser för 70 000 tittare och SABC 1 visade varje levnadsregel överallt i Sydafrika och i andra afrikanska länder.

Det finns inget hörn i Sydafrika som är så avlägset eller så litet att man inte kan förbättra livet för vem som helst genom den moraliska vägledningen i Vägen till lycka. Och Vägen till lycka-teamet fortsätter sina effektiva åtgärder, då deras målsättningar är att se till att nå varje sydafrikan med budskapet.ÅTERSTÄLL MORALISKA VÄRDEN

Internationella Vägen till lycka-stiftelsen arbetar för att vända på samhällets moraliska förfall genom att återställa förtroende och ärlighet med omfattande distribution av de 21 levnadsreglerna. Donationer stöder produktionen och distributionen av Vägen till lycka-häftet och läroplansmaterialet.