NYHETERÅTERSTÄLLER HEDER OCH SJÄLVRESPEKT

DURBAN HAR ALDRIG KÄNTS SÅ RENT

Invånarna i Inanda Township i närheten av Durban i KwaZulu-Natal-provinsen efterlever levnadsregel 12 i Vägen till lycka, Skydda och förbättra din miljö.
Durbans Vägen till lycka-team levandegör levnadsregel 12 i Vägen till lycka.

Bland Sydafrikas många aktiviteter med Vägen till lycka (TWTH) finns ”Ta hand om miljön”-kampanjen i kuststaden Durban, baserat på levnadsregel 12 av Vägen till lycka, Skydda och förbättra din miljö. Bortom de vackra stränderna ligger fattigare stadsdelar, som ibland inte är mer än provisoriska bosättningar. Inledningsvis besökte Durbans teamledare dessa områden med Vägen till lycka i handen, delade ut häftena och levererade utbildning i levnadsregel 12.

De som utbildades omsatte det sedan i handling och väckte levnadsregeln till liv. Invånare i markockupantslägret Umlazi var så stolta över att ha rensat buskar och byggt en liten, välbehövlig bro att de tog initiativet att skicka foton av sitt arbete. ”Ända sedan jag gick med i Vägen till lycka”, skrev en invånare, ”ser jag saker på ett annat sätt. Jag vet nu vem jag är.”

Med denna framgång följde Vägen till lycka Durban samma mönster när de lanserade programmet i Mayville. På deras andra besök såg teamet att publiken för de som gärna ville lära sig om Vägen till lycka hade fördubblats. De levererade sedan i Inanda Township, 24 kilometer inåt land från Durban. Efter en serie föreläsningar tog invånarna själva tag i saken och rustade med sopsäckar och städverktyg förbättrade de sin egen omgivning.

Liknande program körde i Sweetwaters-samhället och andra kringliggande områden – allt utformat för att hjälpa invånare skapa en ljusare omgivning.VI VILL VERKLIGEN ATT DU HÖR AV DIG

Lärare och kriminalvårdare använder Vägen till lycka för att hjälpa intagna och ungdomar i riskzonen leva mer etiska och lyckligare liv.

UTBILDARE FÖR KARAKTÄRSDANING, NIGERIA

Genom att dela med mig av och lära ut de 21 levnadsreglerna kan de tillämpa dessa principer i sina dagliga relationer. De visar nu respekt och omtanke för varandra och lär andra hur man tar itu med situationer i livet.

UTBILDARE FÖR NÄROMRÅDET, SYDAFRIKA

De som gör utbildningen lär sig och inser för första gången den verkliga betydelsen av lycka. Som jag personligen lärde mig så fick jag, varje gång jag arbetade med Vägen till lycka, något nytt. Detta material skapar förändring och förståelse.

KRIMINALVÅRDSVOLONTÄR, OREGON I USA

De intagna som gör programmet vet nu att de kan förändra sin nuvarande situation.

LÄRARVIKARIE FÖR UTSATTA UNGDOMAR, WISCONSIN I USA

Vägen till lycka skapar en känsla av syfte, det ger en de verktyg som behövs för detta. Det ger oss något som är icke-konfessionellt som verkligen får de intagna att begrunda sina liv, hur de reagerar på olika situationer och hur de kan göra det bättre.

UTBILDARE FÖR NÄROMRÅDET, NEPAL

Responsen på detta program har varit fantastisk. De har fått ett sätt att vara lyckliga, vilket är en av de största gåvor man kan få i detta universum.

LÄRARE, TEXAS I USA

Det här är en strimma solsken för mina lagbrytare; det ger dem hopp på en plats där positivitet inte är vanligt. Mina lagbrytare ser att det finns något mer än bara manipulation och pseudolycka. De kommer till klassen med en bättre attityd och vill veta om vi ska avsluta dagen med det, och jag säger naturligtvis ja.FAKTA

EN TITT PÅ BROTTSLIGHET
Vägen till lycka är ett verktyg för att minska brottslighet. Dessa statistiker visar behovet:

40 %

AV ALLA INBROTT

sker i USA; Italien, Frankrike, Tyskland och Australien utgör ytterligare 26,33 procent av det totala antalet inbrott internationellt

1,5

BILJONER DOLLAR

förväntas gå förlorade genom cyberbrottslighet fram till slutet av 2018

10,4

MILJONER

personer sitter i fängelse runt om i världen

40

MILJONER

barn utsätts för övergrepp varje år

262 147

MORD

uppskattas ha skett på ett år internationelltÅTERSTÄLL MORALISKA VÄRDEN

Internationella Vägen till lycka-stiftelsen arbetar för att vända på samhällets moraliska förfall genom att återställa förtroende och ärlighet med omfattande distribution av de 21 levnadsreglerna. Donationer stöder produktionen och distributionen av Vägen till lycka-häftet och läroplansmaterialet.