NYHETERÅTERSTÄLLER HEDER OCH SJÄLVRESPEKT

LYCKA FÖR ”KARIBIENS KRYDDA”

(Överst) Dr Sheridan Cyrus (tredje från vänster) tillsammans med Grenadas poliskommissionär (andra från vänster) och andra tjänstemän; (längst ner till vänster) poliser visar stolt upp Vägen till lycka; och (till höger) erkännandet som överräcktes till dr Cyrus av Her Majesty’s Prison.
Dr Sheridan Cyrus och hans team tar Vägen till lycka till fängelser och poliskårer i hans hemland Grenada.

Grenada – känt som ”Karibiens krydda” – är en vacker ö med drygt 107 000 människor och är en av världens största exportörer av muskotnöt och muskotblommor. Även om ön har en av de lägsta mordfrekvenserna i Karibien är det också en transportled för narkotikahandel och har en av de högsta narkotikarelaterade brottsfrekvenserna i regionen.

Tandläkaren dr Sheridan Cyrus är född i Grenada och bor numera i Kanada och han ville bidra till sitt hemland. I slutet av 2018 hjälpte han till med att organisera en fri tandklinik och behandlade ungefär 280 barn i nöd. Varje barn lämnade kontoret med verktyg för tandhygien och ett Vägen till lycka-häfte.

Medan dr Cyrus och hans vänner var i Grenada tog de kontakt med Her Majesty’s Prison, landets enda kriminalvårdsanstalt. Efter mötet med fängelsekommissionären och -direktören fick han grönt ljus att leverera Vägen till lycka som en del av deras befintliga program för rehabilitering. Programmet lärde de intagna värdefulla yrkes- och livsfärdigheter, vilket gav dem verktyg de behöver för att lyckas på jobbet när de blir frigivna. Även om 80 procent av internerna inte återvänder till fängelset ville cheferna ta itu med de 20 procenten som hade begått nya brott och skickats tillbaka till fängelset.

”Personen som ledde programmet berättade för mig att han hade upptäckt orsaken till att 20 procent återvände”, säger dr Cyrus. ”Han insåg att han inte införde något etikprogram för dem. Han lärde dem att läsa och skriva och utbildade dem i arbetsfärdigheter såsom snickeri, rörmokeri, elektroteknik, jordbruk osv., men han lärde dem inte någonting som skulle förbättra deras personliga etik. Så han såg att de som återvände hade gjorts till ’välutbildade brottslingar’ medan de var i fängelse”, sade dr Cyrus. Vägen till lycka var rätt program för att fylla detta tomrum, och det blev en väsentlig del av rehabiliteringsprogrammet.

Sedan levererade de till kriminalvårdarna på fängelset – ungefär 90 allt som allt. Dessutom, för att hjälpa fängelsepersonalen tillämpa levnadsregel 17 i Vägen till lycka, ”Var kompetent”, tog dr Cyrus med sig till fängelset två kriminalvårdare från Ontario i Kanada, som gjorde specialistutbildning med fängelsepersonalen, vilket i hög grad förbättrade deras förmåga att ta hand om och sköta sina intagna.

Efter framgångarna med Vägen till lycka-programmet i fängelset hörde polischefen talas om Vägen till lycka-kampanjen och bad om undervisning av hans egna poliser.

Efter framgångarna med Vägen till lycka-programmet i fängelset hörde polischefen talas om Vägen till lycka-kampanjen och bad om undervisning av hans egna poliser.

Dr Cyrus förklarar: ”Grenada stoppar mer droger än någon annan karibisk ö. Så hans främsta målsättning var att se till att hans polisstyrka förblev ärlig. Med den mängd droger som passerar genom ön måste han se till att poliskårens integritet inte bara förblir intakt utan även förstärks.”

Därför levererade dr Cyrus och hans team först till uppsatta polistjänstemän på ön. Sedan levererade de till tjänstemän inom polisen, immigrationsmyndigheten, kustbevakningen, brandförsvaret och specialförbandsenheten för södra delen av ön. Därefter utbildade de poliser för östra och västra regionerna och nådde slutligen tjänstemän som täcker varje del av Grenada – hela 160 poliser allt som allt.

Premiärministern i Grenada gratulerade dr Cyrus och hans team för deras arbete och sade: ”Snälla acceptera mina varmaste lyckönskningar för ett långt och fruktbart samarbete med Her Majesty’s Prison och Grenadas myndigheter.”ÅTERSTÄLL FÖRTROENDE OCH ÄRLIGHET

Internationella Vägen till lycka-stiftelsen arbetar för att vända på samhällets moraliska förfall genom att återställa förtroende och ärlighet med omfattande distribution av de 21 levnadsreglerna. Donationer stöder produktionen och distributionen av Vägen till lycka-häftet och läroplansmaterialet.