Vi spårade alla våra framgångsberättelser till en källa.
VÄGEN TILL LYCKAS RESURSPAKET FÖR UTBILDARE.

BESTÄLL ETT PAKET GRATIS

(Erbjudandet är begränsat till ett gratispaket per pedagog eller seminarieledare.)

Steg 1 / 4

Steg 2 / 4

Personuppgifter:

Tillbaka
  • Vänligen välj alternativ ovanifrån

Steg 3 / 4

Din kontaktinformation:

Tillbaka

Steg 4 / 4

Tillbaka
För kunna behandla din begäran behövs ditt samtycke till att dina kontaktuppgifter kan skickas till den enhet, ideella organisation och/eller de serviceleverantörer som tillhandahåller den information och/eller det material du begärt. Du kan när som helst senare och utan kostnad motsätta dig fortsatt användning av dina kontaktuppgifter och avregistrera dig genom att skicka ett email till unsubscribe@thewaytohappiness.org. För ytterligare information, se vår Köpinformation och Användarvillkor.

TACK!

Din beställning har mottagits.

Leveransen tar 2–4 veckor.

Din integritet är mycket viktig för oss. De uppgifter du lämnar kommer uteslutande att användas för att behandla och följa upp din begäran.

Vägen till lycka ger värdefull vägledning till min klass. Det får dem att tänka efter och skänker dem värden som alltför ofta saknas i dagens värld.”

”Ju fler barn, föräldrar och lärare som upptäcker och aktivt tillämpar de 21 levnadsreglerna i Vägen till lycka-boken, desto bättre kommer vårt samhälle att bli.”

”Elevernas gensvar är fantastiskt. Jag har sett elever uppföra sig belevat efter bara tre lektioner baserade på materialet.”

Vägen till lycka ger värdefull vägledning till min klass. Det får dem att tänka efter och skänker dem värden som alltför ofta saknas i dagens värld.”

”Ju fler barn, föräldrar och lärare som upptäcker och aktivt tillämpar de 21 levnadsreglerna i Vägen till lycka-boken, desto bättre kommer vårt samhälle att bli.”

”Elevernas gensvar är fantastiskt. Jag har sett elever uppföra sig belevat efter bara tre lektioner baserade på materialet.”

Vårt resurspaket för utbildare inspirerades av Vägen till lycka: En guide till ett bättre liv baserad på sunt förnuft. Det är den första icke-religiösa moralkodexen som kan följas av vem som helst, oavsett nationalitet, hudfärg eller tro.

Läroplanen bygger på 21 levnadsregler, såsom tolerans, självrespekt och ärlighet. Vilken, om den följs av dina elever, leder till lycka.

Resurspaketet inkluderar lektionsplaneringar, en film, undervisningsverktyg och prisbelönt audiovisuellt material.

Och hela läroplanen är gratis. Vilket gör dig lycklig.

Vägen till lyckas resurspaket för utbildare erbjuds som ett hjälpmedel för de som undervisar på mellanstadiet eller högstadiet och äldre årskurser eller i en miljö för samhällsinlärning.

Innan du begär Vägen till lyckas resurspaket för utbildare förväntas du vara orienterad via vårt gratis informationspaket och vår dvd angående syftet med materialet och omfattningen av våra undervisningsprogram.

Det förväntas också att du tillhandahåller rapporter som dokumenterar resultat, såsom feedback från lärare och elever, intyganden och berättelser som visar förändring i medvetenhet eller attityd före och efter programmet.

Om du inte håller lektioner eller gruppinlärningsstunder, men ändå vill öka medvetenheten om karaktärsdaning, uppmuntrar vi dig att anmäla dig för en gratis kurs online, anmäla dig för vårt undervisningsprogram online, be om vår dvd och vårt informationspaket som är gratis eller läsa Vägen till lycka i sin helhet online.

Om du behöver undervisningspaket för mer än en lärare som vill leverera och dokumentera programmet, mejla info@twth.org eller ring (+1) 818 254 06 00 för att göra en sådan beställning.