VÄGEN TILL LYCKA

Vad är Vägen till lycka?

Detta är den första moralkodexen som helt baserar sig på sunt förnuft. Den utgavs 1981 i syfte att hejda det moraliska förfall som äger rum i samhället och återställa människans integritet och förtroende. Vägen till lycka innehar också ett Guinnessrekord som den mest översatta icke-religiösa boken i världen.

Den skrevs av L. Ron Hubbard och fyller det moraliska vakuum som skapats i ett alltmer materialistiskt samhälle med 21 grundprinciper som kan vägleda en till ett bättre liv.

 

Få information om vårt undervisningsmaterial

Det råder inget tvivel om det faktum att moraliska normer har förfallit genom årtiondena. Missbruk av droger och alkohol som skjuter i höjden, också bland de yngre generationerna, har gjort att brottsligheten ökat i skolor, städer och länder. Statistiker visar på att den ökade spridningen av droger går hand i hand med våldet som eskalerar.

 

Vägen till lycka – Nyhetsbrev

Detroit, Michigan, en gång hyllad som motorstaden för sin bilindustri och Motown för dess musikaliska arv, är idag en av de metropoler i USA som har mest problem. Stigande arbetslöshet, brottslighet och narkotikahandel drev 25 % av befolkningen till utflyttning under det senaste årtiondet, och lämnade tiotusentals övergivna företag, byggnader och bostäder efter sig.

 

Specialutgåvor av Vägen till lycka

Lärare, företagschefer, ledamöter i lagstiftande organ och dignitärer får lära sig hur man distribuerar Vägen till lycka för att hjälpa sina grannskap, företag och länder. Och för att tillgodose den växande efterfrågan trycker huvudkontoret häften och böcker on-demand.