17.7 ORD SOM ANVÄNDS

Kontrollera ditt ordförråd

Nästa steg blir att läsa ytterligare ett avsnitt av kapitlet Var kompetent. Innan du gör det, kontrollera din förståelse av följande ord: