17.5 LÄS AVSNITTET

Levnadsregel 17-1, Var kompetent: Titta

17. VAR KOMPETENT.1

17-1. Titta.

Se det du ser, inte vad någon säger att du ser.

Det du observerar är det du observerar. Titta direkt på saker och livet och andra, inte genom något dis av förutfattade meningar, någon ridå av rädsla eller någon annans tolkning.

Få dem att titta i stället för att argumentera med andra. De mest flagranta lögner kan punkteras, de största bluffar avslöjas, de mest invecklade gåtor lösas, de mest anmärkningsvärda insikter inträffar genom att helt enkelt vänligt kräva att någon tittar.

När någon träffar på saker och ting som nästan är alltför förvirrande och svåra att uthärda, när hans eller hennes förstånd går i spinn, få då personen att helt enkelt ta ett steg tillbaka och titta.

Det de finner är vanligtvis helt uppenbart när de ser det. Sedan kan de gå vidare och handskas med saker och ting. Men om de inte själv ser det, själv observerar det, kan det te sig overkligt för dem, och inga anvisningar och order och straff i världen kommer att lösa deras förvirring.

Man kan ange i vilken riktning de ska titta och föreslå att de tittar: slutledningarna är upp till dem.

Ett barn eller en vuxen ser vad han själv ser och det är verklighet för honom.

Sann kompetens grundar sig på ens egen förmåga att observera. Först när detta är verkligt för en, kan man bli flink och säker.

  1. 1. kompetent: som har förmåga att på ett bra sätt utföra saker; kapabel; som är skicklig på det han gör; som motsvarar de krav som ställs inom en aktivitet.