17.3 LÄS AVSNITTET

Levnadsregel 17, Var kompetent

17. VAR KOMPETENT.1

1

I en tidsålder med invecklad utrustning och snabba maskiner och fordon, beror ens egen, ens familjs och ens vänners överlevnad i hög grad på andra människors allmänna kompetens.

Inkompetens2 inom handeln, inom vetenskaperna, humaniora och regeringen kan hota tillvaron och framtiden för några eller alla.

Jag är säker på att du kan komma på många exempel på dessa saker.

Människan har i alla tider haft en impuls att styra sitt öde. Vidskepelse, blidkande av de rätta gudarna, rituella danser innan jakten – allt detta kan ses som försök att styra ödet, oavsett hur tama eller fruktlösa de var.

Det var inte förrän hon lärde sig att tänka, att värdesätta kunskap och att tillämpa den med kompetent färdighet, som hon började behärska sin omgivning. Den sanna ”gudagåvan” kan ha varit möjligheten att uppnå kompetens.

I sina dagliga sysslor och aktiviteter, respekterar Människan färdighet och förmåga. Hos hjältar och idrottsmän blir detta nära nog avgudat.

Kriteriet på sann kompetens är slutresultatet.

En människa överlever till den grad hon är kompetent. Hon dukar under till den grad hon är inkompetent.

Uppmuntra människor att skaffa sig kompetens inom någon värdefull verksamhet. Beröm och belöna den närhelst du träffar på den.

Kräv hög kvalitet på det som utförs. Kriteriet på ett samhälle är huruvida du, din familj och dina vänner tryggt kan leva i det.

Kompetens består av: observation, studier och övning.

  1. 1. kompetent: som har förmåga att på ett bra sätt utföra saker; kapabel; som är skicklig på det han gör; som motsvarar de krav som ställs inom en aktivitet.
  2. 2. inkompetens: att sakna tillräcklig kunskap, skicklighet eller förmåga; oskicklighet;
    benägenhet att göra stora fel eller misstag; fumlighet.