17.8 LÄS AVSNITTET

Levnadsregel 17-3, Var kompetent: Öva

17. VAR KOMPETENT.1

17-3. Öva.3

Lärdom bär frukt när den tillämpas. Naturligtvis kan man eftersträva visdom för dess egen skull: det finns till och med en slags skönhet i detta. Men sanningen att säga, kan man aldrig riktigt veta om man är vis eller ej, förrän man ser resultaten av ens försök att tillämpa den.

Varje verksamhet, färdighet eller yrke, dikesgrävning, juridik, ingenjörskonst, matlagning eller vad det än gäller, ställs till sist, hur ingående ämnet än har studerats, inför det avgörande testet: kan man GÖRA det? Och detta görande kräver övning.

Filmens stuntmän skadar sig om de inte övar först. Det gör hemmafruar också.

Säkerhet är egentligen inget populärt ämne. Säkerhet åtföljs nämligen oftast av förmaningar som ”var försiktig” och ”ta det lugnt”, och människor märker när man håller dem tillbaka. Men det finns ett annat tillvägagångssätt: om man verkligen har övat ordentligt är ens färdighet och skicklighet så bra att man inte behöver ”vara försiktig” eller ”ta det lugnt”. Endast genom övning är det möjligt att kunna röra sig snabbt och säkert.

Ens färdighet och skicklighet måste ökas för att vara anpassad till tempot i den tid vi lever i. Och detta uppnås genom övning.

Genom att öva, kan man träna upp sina ögon, sin kropp, händer och fötter, tills de liksom ”kan av sig själva”. Man behöver inte längre ”tänka” för att sätta på ugnen eller parkera bilen: man bara GÖR det. En stor del av det som inom all aktivitet uppfattas som ”talang” är i själva verket ett resultat av övning.

När man inte utarbetar varje rörelse som man behöver göra för att uträtta någonting och gör den om och om igen, tills man kan göra den snabbt och exakt utan att ens tänka på det – kan man ha öppnat dörren för olyckor.

Statistikerna tenderar att bekräfta att det är de som har minst övning som råkar ut för flest olyckor.

Principen är densamma, vare sig det rör sig om hantverk eller yrken där man huvudsakligen använder intellektet. En advokat, som inte har övat-övat-övat på rättegångsproceduren, har kanske inte lärt sig att lägga in en annan mental växel snabbt nog för att parera nya vändningar i ett mål och kan därför förlora det. En ny börsmäklare utan övning kan förlora en förmögenhet på några få minuter. En oerfaren försäljare, som inte har övat på försäljning, kan sälja så lite att det inte räcker till brödfödan. Lösningen är att öva, öva och åter öva!

Ibland upptäcker man att man inte kan använda det man har lärt sig. Om så är fallet, ligger felet antingen i att man inte har studerat det ordentligt eller hos läraren eller läroboken. Det är en sak att läsa anvisningarna; det är ibland en helt annan sak att försöka tillämpa dem.

Ibland måste man kassera boken och börja om från början, när man inte kommer någonvart genom att öva. Så har det varit inom filmljudstekniken: om man hade följt de läroböcker om inspelningsteknik som existerade, skulle man inte ha kunnat få fågelsång att låta bättre än en mistlur – det är därför man i vissa filmer inte kan höra vad skådespelarna säger. Den duktige ljudteknikern var tvungen att ta reda på alltsammans själv, för att kunna sköta sitt jobb. Men inom samma område av filmen finns det en fullständig motsats till detta: åtskilliga läroböcker om ljussättning är utmärkta: om man följer dem exakt, får man en vacker scen.

Det är beklagligt, i synnerhet i ett tekniskt samhälle med högt tempo, att inte alla verksamhetsområden finns behandlade i begripliga läroböcker på ett tillfredsställande sätt. Men man bör inte låta detta hindra en. När det finns bra läroböcker, värdesätt dem då och studera dem noggrant. Där det inte finns några, samla då ihop de data som går att få tag i, studera dem och utarbeta själv resten.

Men teori och data slår inte ut i blom förrän de tillämpas och tillämpas med övning.

Man är i farozonen när de i ens omgivning inte övar sig på sina respektive färdigheter tills de verkligen kan UTFÖRA dem. Det är väldigt stor skillnad mellan att ”vara bra nog” och att äga färdighet och skicklighet i professionell klass. Den skillnaden överbryggs genom övning.

Få människor att titta, studera, arbeta ut det och sedan göra det. Och när de gör det rätt, få dem då att öva, öva, öva, tills de kan göra det som ett proffs.

Det ligger avsevärd glädje i att vara skicklig, händig och snabb: det krävs övning för att man ska kunna utföra saker och ting säkert. Att försöka leva i en värld där tempot är högt och människor långsamma är inte särskilt tryggt.

Man färdas bäst på
vägen till lycka tillsammans med
kompetenta följeslagare.

  1. 1. kompetent: som har förmåga att på ett bra sätt utföra saker; kapabel; som är skicklig på det han gör; som motsvarar de krav som ställs inom en aktivitet.
  2. 2. inkompetens: att sakna tillräcklig kunskap, skicklighet eller förmåga; oskicklighet;
    benägenhet att göra stora fel eller misstag; fumlighet.
  3. 3. öva: att upprepade gånger göra någonting för att lära sig, eller finputsa en färdighet.