17.6 LÄS AVSNITTET

Levnadsregel 17-2, Var kompetent: Lär

17. VAR KOMPETENT.1

17-2. Lär.

Har det någonsin hänt att någon hade några falska data om dig? Ställde det till problem för dig?

Detta kanske ger dig en föreställning om den förödelse som falska data kan orsaka.

Du skulle också kunna ha en del falska data om någon annan.

Genom att skilja det falska från det sanna skapas förståelse.

Det finns en mängd falska data i omlopp. Illasinnade individer hittar på dem för att tjäna sina egna syften. En del av dem härrör från ren okunnighet om fakta. Det kan hindra accepterandet av sanna data.

Den huvudsakliga inlärningsprocessen består i att undersöka tillgängliga data, att skilja ut det sanna från det falska, det viktiga från det oviktiga, och på så sätt nå fram till egna slutledningar som man kan omsätta i praktiken. Om man gör detta, är man ett gott stycke på väg mot att bli kompetent.

Kriteriet på varje ”sanning” är om den är sann för dig. När du har fått alla data, klarat upp alla missförstådda ord bland dem och tittat över sammanhanget, och det då fortfarande inte verkar vara sant, då är det inte sant för din del. Förkasta det. Och, om du vill, kan du gå ett steg längre och avgöra vad som är sant för dig. När allt kommer omkring, är det du som måste använda eller låta bli att använda det, tänka med det eller inte tänka med det. Om man blint accepterar ”fakta” eller ”sanningar”, bara för att man har blivit tillsagd att man måste göra det, ”fakta” och ”sanningar” som inte verkar sanna för en, eller till och med falska, kan slutresultatet bli olyckligt. Det är vägen till inkompetensens soptunna.

En annan del av inlärning är att helt enkelt lära sig saker utantill – som till exempel stavningen av ord, matematiska tabeller och formler, i vilken ordning man ska trycka på knappar. Men till och med under enkel utantillinlärning måste man veta vad materialet är till för och hur och när man ska använda det.

Inlärningsprocessen består inte bara i att samla mer och mer data på hög. Det är en process av att skaffa sig nya insikter och bättre metoder att göra saker och ting på.

De som klarar sig bra i livet slutar egentligen aldrig att studera och lära sig. Den kompetente ingenjören håller sig à jour med nya metoder, den duktige idrottsmannen informerar sig regelbundet om utvecklingen inom sin sport; alla som är yrkesmän har en trave facklitteratur till hands och konsulterar den.

Den senaste elvispen eller tvättmaskinen, årets bilmodell, kräver alla att man studerar och lär sig lite innan man kan använda dem på ett kompetent sätt. När människor hoppar över detta, får vi olyckor i köket och högar av blodiga bilvrak på motorvägarna.

Den som tror att han inte har någonting mer att lära sig i livet är väldigt arrogant. Den som inte kan lägga sina fördomar och falska data åt sidan och ersätta dem med fakta och sanningar som på ett bättre sätt kan hjälpa honom själv och andra i livet, är farligt blind.

Det finns studiemetoder som gör att man verkligen lär sig och kan använda det man lär sig. De består i korthet av att ha lärare och/eller läroböcker som vet vad de talar om; att klara upp betydelsen av alla ord som man inte helt och hållet förstår; att vända sig till annat referensmaterial och/eller undersöka ämnets sammanhang; att reda ut falska data som man eventuellt har sedan tidigare: att sålla bort det falska från det sanna på basis av vad som nu är sant för en. Slutresultatet kommer att bli visshet och potentiell kompetens. Det kan i själva verket vara en ljus och givande erfarenhet. Detta kan liknas vid att kämpa sig uppför ett förrädiskt berg genom törnen och snår, och komma upp på toppen med en ny utsikt över hela vida världen.

För att en civilisation ska kunna överleva, måste den främja studievanorna och studiefärdigheterna i sina skolor. En skola är inte en plats där man placerar barn, för att man ska slippa dem under dagen. Det vore alldeles för dyrt för enbart detta. Det är inte ett ställe där man skapar härmande papegojor. Skolan är en plats där man bör lära sig att studera och där barn kan förberedas för att tackla verkligheten, lära sig att handskas med den på ett kompetent sätt och göras redo att ta över morgondagens värld, den värld där dagens vuxna kommer att tillbringa sina år som medelålders eller gamla.

Den förhärdade brottslingen har aldrig lärt sig att lära. Gång efter annan försöker domstolarna lära honom att han kommer att skickas tillbaka i fängelse om han begår brottet igen. De flesta av dem begår samma brott igen och åker tillbaka i fängelse. Det är faktiskt brottslingar som är orsaken till att det stiftas fler och fler lagar: den hederlige medborgaren är den som följer lagarna; brottslingen gör det per definition inte: brottslingar kan inte lära sig. Inga order, anvisningar, straff eller hot har någon inverkan på en person som inte vet hur man lär sig, och som inte kan lära sig.

Ett kännetecken på att en regering har blivit kriminell – vilket har hänt då och då i historien – är att dess ledare inte kan lära sig: all dokumentation och allt sunt förnuft vittnar om att förtryck leder till katastrof; och ändå har det krävts en våldsam revolution för att komma till rätta med dessa ledare, eller ett andra världskrig för att bli av med en Hitler och de var mycket olyckliga tilldragelser för mänskligheten. Dessa människor tog inte lärdom. De frossade i falska data. De avfärdade alla bevis och förnekade all sanning. Man var tvungen att undanröja dem.

Den sinnessjuke kan inte lära sig. På grund av att de drivs av dolda, onda avsikter eller är så kuvade att de inte längre kan tänka klart, ligger fakta, sanning och verklighet långt utom räckhåll för dem. De personifierar falska data. De vill eller kan faktiskt inte uppfatta eller lära sig.

Ett otal personliga och sociala problem uppstår till följd av oförmågan eller vägran att lära sig.

För vissa i din omgivning har livet spårat ur på grund av att de inte vet hur man studerar, på grund av att de inte lär sig. Du kan förmodligen komma på några exempel.

Om man inte kan få människor omkring sig att studera och lära sig, kan ens eget arbete bli mycket svårare och till och med en alltför tung börda och ens egen överlevnadspotential bli starkt reducerad.

Man kan hjälpa andra att studera och lära sig, om så bara genom att lägga fram de data de borde ha inom räckhåll för dem. Man kan hjälpa genom att helt enkelt ge dem ett erkännande för vad de har lärt sig. Man kan vara till hjälp, om så bara genom att visa uppskattning när de visar ökad kompetens. Om man vill kan man göra mer än så: man kan hjälpa någon annan genom att – utan gräl – hjälpa dem att reda ut falska data, genom att hjälpa dem att hitta och klara upp ord som de inte har förstått, genom att hjälpa dem att ta reda på och ta itu med orsakerna till att de inte studerar och lär sig.

Eftersom livet till stor del består av att pröva sig fram och lära sig av sina misstag, kan man, istället för att racka ner på någon som gör ett misstag, ta reda på hur det kommer sig att han gjorde det, och se om han inte kan lära sig någonting av det.

Då och då kanske du överraskar dig själv med att bringa ordning i en persons liv, genom att helt enkelt få personen att studera och lära sig. Jag är säker på att du kan komma på många sätt. Och jag tror att du finner att de mjuka metoderna fungerar bäst. Världen är redan tillräckligt brutal mot människor som inte kan lära sig.