NYHETERÅTERSTÄLLER HEDER OCH SJÄLVRESPEKT

FÖREGÅR MED GOTT EXEMPEL I HOLLYWOOD MED VÄGEN TILL LYCKA

Kelley och Jeff Pomerantz (nederst till höger) inledde ett städprojekt i sin hemstad med levnadsregel nummer 12 från Vägen till lycka: ”Skydda och förbättra din miljö”.
Los Angeles-avdelningen av Vägen till lycka (TWTH), på begäran av polischefen, rensar upp Hollywood och skapar en trygg omgivning i Stjärnornas stad.

Hollywood i Kalifornien – hem till filmstudior och kändisar, med mer än 10 miljoner turister som besöker den berömda Walk of Fame varje år. Men antalet människor som lever på gatorna och bidrar till den ökande kriminaliteten är ett växande problem. Los Angeles-polisens kommissarie över Hollywood visste vart han skulle vända sig för att finna en lösning – Vägen till lycka. När Los Angeles Vägen till lycka-avdelning mottog begäran om hjälp tvekade avdelningens chef, Kelley Pomerantz, inte det minsta, eller som hon uttrycker det var det ”game on”.

Kelley och hennes man, Jeff, samlade ihop ett team frivilliga och inledde regelbundna uppstädningar och utdelning av Vägen till lycka i området. Hon säger: ”Vi samlade ihop en grupp frivilliga, sätta på oss Vägen till lycka-t-shirts, fyllde ryggsäckar med häften och satte igång. Staden tillhandahöll sopborstar, sopsäckar och spadar för städningen.” Dessa uppstädningar blev en månatlig aktivitet.

Levnadsregel 12: ”Skydda och förbättra din miljö” lyder: ”När människor tycks vara oförmögna att sköta om sina egna saker och områden, är det ett symptom på att de känner att de faktiskt inte hör hemma där och egentligen inte äger sina egna saker.” Därför började de städade runt omkring de hemlösas läger och snart började de hemlösa själva plocka upp sopborstar och spadar för att hjälpa till med städningen och dra sopsäckar till den väntande lastbilen. Var och en fick ett eget exemplar av Vägen till lycka.

Los Angeles-polisens kommissarie över Hollywood visste vart han skulle vända sig för att finna en lösning – Vägen till lycka.

Levnadsregel 16: ”Var flitig”, lyder: ”Arbete är inte alltid angenämt. Men få är olyckligare än de som lever ett meningslöst, overksamt och tråkigt liv ... Det kan faktiskt påvisas att produktion är grunden till moral.”

Redan efter sin andra månatliga uppstädning kunde de se förändringar. ”Vi blev förvånade över att se att några av de områden vi hade städat upp i förra månaden hade förblivit rena och färre hemlösa människor fanns där”, sade Jeff Pomerantz. De hemlösa började snart rapportera till Vägen till lycka-avdelningens frivilliga om sina framsteg med att hitta ett jobb och att börja stå på egna ben igen och ta sig bort från gatorna.FAKTA

BRINGAR LYCKA
Här är en sammanfattning av resultaten efter ett år av aktiviteter med Vägen till lyckas världsomspännande kampanj.

2

MILJONER

Vägen till lycka-häften delades ut världen över

321

SPECIALDESIGNADE OMSLAG

Vägen till lycka-häften anpassades för individer att dela med sina vänner, kollegor och befolkningar

56 880

ELEVER

nåddes i klassrummet med Vägen till lycka

388 552

BESÖKARE

till thewaytohappiness.org där de kan beställa häften, titta på videor och göra e‑kursen

84,5

MILJONER

som nåddes genom att Vägen till lyckas infoannonser och boken som film visades i tvHJÄLP TILL MED ATT ÅTERSTÄLLA FÖRTROENDE

Internationella Vägen till lycka-stiftelsen arbetar för att vända på samhällets moraliska förfall genom att återställa förtroende och ärlighet med omfattande distribution av de 21 levnadsreglerna. Donationer stöder produktionen och distributionen av Vägen till lycka-häftet och läroplansmaterial.