NYHETERÅTERSTÄLLER HEDER OCH SJÄLVRESPEKT

KONSTTÄVLING LÄR UR HUR MAN TAR HAND OM MILJÖN

Ungdomar skapar konstverk av återanvänt material för en tävling baserad på levnadsregel nummer 12: ”Skydda och förbättra din miljö” i Vägen till lycka.

Ett månadslångt firade genom en konsttävling och dockteater förenar miljövården med kreativitet och skoj.

En månadslång kreativ konsttävling för ungdomar och vuxna ägde rum vid Scientology Kyrkan och samhällscentret i Dublin tillsammans med en dockteater. Aktiviteten att tillämpa konstfärdigheter för att uttrycka Vägen till lyckas levnadsregel nummer 12: ”Skydda och förbättra din miljö”, levandegjorde för de yngsta vikten av att ta hand om miljön. Allt kulminerade i ett prisutdelningsevent som ett erkännande av Världsmiljödagen.

Tävlingen höjde medvetenheten om miljöfrågor och avfallsminskning genom att uppmuntra barn och vuxna att skapa konstverk av återanvänt eller återvunnet material. Till och med dockorna för dockteatern skapades av återvinningsbar kartong.

Detta program var ett av initiativen som organiserades av Scientology Kyrkan och samhällscentret som en del av dess firande av ”Skydda din miljö”-månaden i juni 2018, baserad på levnadsregel nummer 12.

Över fyra söndagar mottogs mer än 40 tävlingsbidrag, vilka presenterades för en jury bestående av lokala miljöaktivister som valde de bästa verken och delade ut priserna.

Tävlingens konstverk skapades av material som tillhandahölls av ReCreate Ireland, ett socialt företag som hjälper lokala företag minska avfallet genom att samla in oönskade varor och överskottsvaror och gör dem tillgängliga för användning i skolor, högskolor, grupper för personer med särskilda behov, allaktivitetshus och till individer för konst-, hantverks- och teaterprojekt samt kreativa projekt av alla de slag.

”Creative Art Competition är en fantastisk familjeaktivitet som tar fram den sanna konstnären som finns inom varje deltagare. Och mer än så – det är ett unikt och roligt sätt att lära ut vikten av att bevara miljön genom återanvändning och återvinning av material”, sade en deltagare. ”Med den här typen av aktivitet bidrar vi alla till våra barn, deras välbefinnande och hela planeten.”

”Jag gillar dockteatern en hel del och jag lärde mig hur viktigt det är att ta hand om våra gator och parker. Om vi håller dem rena kommer vi att ha ett trevligare ställe att leva”, kommenterade en tioåring efter föreställningen.

Vid det slutliga prisutdelningseventet gjorde domarna, som alla jobbar med miljöfrågor, presentationer för barnen som hade med miljön att göra. Detta inkluderade Gerry Creighton, en tv-presentatör från Dublin Zoo, som tog med sig en levande orm som en del av sin presentation. Efteråt sade han: ”Jag vet att jag inte bara framför en monolog, utan informationen når fram till barnen och de kan tänka med den.”

Mer än 40 tävlingsbidrag mottogs, vilket presenterades för en jury bestående av lokala miljöaktivister som valde de bästa verken och tilldelade priserna.

Ännu en domare och talare, John Stanton från Dodder Action, en miljögrupp som värnar om Dodder River, en av de tre viktigaste floderna i Dublin, sade: ”Jag är en andra generationens del av Dodder River Action, och att ha möjlighet att dela min kunskap uppskattas verkligen.”

Annette Woolley från ungdomsorganisationen Foróige, sade efter att ha dömt tävlingen: ”Materialet som ni ger dessa barn för deras konst och hantverk är mer än nog för att få igång dem och få dem att börja tänka på hur de kan bidra till planeten medan de skapar konst.

”Om man ser dessa tvättsvampar och annat material skulle folk aldrig tänka på hur de skulle kunna återanvändas, eftersom de ses som skräp och de åker direkt in i sopnedkastet. Denna framtida generation kommer att leva livet och återanvända saker. Det är en ära att vara en av domarna, för det här är vad jag har gjort i cirka 15 år.”HJÄLP TILL MED ATT ÅTERSTÄLLA FÖRTROENDE

Internationella Vägen till lycka-stiftelsen arbetar för att vända på samhällets moraliska förfall genom att återställa förtroende och ärlighet med omfattande distribution av de 21 levnadsreglerna. Donationer stöder produktionen och distributionen av Vägen till lycka-häftet och läroplansmaterial.