Skolvåldet minskar

|

New York City

.

May 31, 2010

|

En high school utanför New York City hade rykte om sig att vara en bråkig skola. Arton månader innan man inledde kampanjen ”Youth Education”, som huvudsakligen baserade sig på Vägen till lycka-häftet, förekom det två till tre slagsmål om dagen i skolans lokaler eller ute på skolgården. En person ur skolpersonalen tillsattes för att lösa bråken mellan eleverna, och trots detta begicks det en till två mord varje månad. Kampanjen inleddes med en visning för hela skolan – totalt 2 000 elever. Man tittade på informationsannonserna för Vägen till lycka och under resten av dagen höll man miniseminarier för lärare och elever om de olika levnadsreglerna i Vägen till lycka-boken.

Det resulterade i att det INTE förekom ett enda slagsmål i skolan under två veckor efter introduktionen! Och under de två nästföljande månaderna förekom det INGA mord!