Ghana: det senaste tillskottet i Vägen till lycka-familjen

|

Ghana

.

June 1, 2010

|

Vägen till lycka-stiftelsen inledde nyligen en kampanj i det afrikanska landet Ghana genom att hålla ett seminarium vid en högstadieskola som byggts av byinvånarna själva. Medborgarna och skolpersonalen var oroade över att ungdomsbrottsligheten ökade. Efter att noga gjort sitt val tillkännagav de att en Vägen till lycka-kampanj skulle inledas för att både minska på brottsligheten och ge alla deltagare nytt hopp och lycka.

Under seminariet förde lärarna, skolledningen och eleverna en livlig diskussion om de 21 levnadsreglerna i Vägen till lycka. Lärarna har planer på att införliva informationen från denna kampanj i deras egen undervisning.

Eleverna bar också stolt T-shirtar med levnadsregel nummer sjutton på, ”Var kompetent”, och de tillämpar nu aktivt levnadsreglerna både i skolan och hemmet. Därför har nyheterna om programmen nu spridit sig och andra skolor gör förfrågningar om hur de kan engagera sig i Vägen till lycka. För nästa fas i kampanjen i Ghana behöver man åtminstone 2 000 häften på engelska och på ewe, ett av de inhemska språk som talas i Ghanas bergsområden.