12.2 ORD SOM ANVÄNDS

Kontrollera ditt ordförråd

Nu kommer du att läsa ett avsnitt från Vägen till lycka. Innan du gör det, kontrollera din förståelse av följande ord: