12.7 LÄS AVSNITTET

Levnadsregel 12-3, Skydda och förbättra din miljö: Hjälp till att ta hand om planeten

12-3. HJÄLP TILL ATT TA HAND OM PLANETEN.

1

Idén att man är medansvarig för denna planet och att man kan och bör hjälpa till att vårda den kan verka väldigt stor, och för vissa, helt overklig. Men idag kan det som händer på andra sidan jorden, fast det ligger så avlägset, inverka på vad som händer i ditt eget hem.

Med hjälp av rymdsonder som skickats till Venus har det nyligen upptäckts att vår egen värld skulle kunna försämras till en punkt där den inte längre kan understödja liv. Och det skulle möjligen kunna hända under ens egen livstid.

Om vi hugger ner för många skogar, förorenar för många floder och hav, och förstör atmosfären, då är det ute med oss. Jordytans temperatur kan bli stekande het, regnvattnet kan övergå i svavelsyra. Allt levande skulle kunna dö.

Man kan fråga: ”Även om detta vore sant, vad skulle jag kunna göra åt det?” Jo, om man så bara rynkar på pannan när människor gör saker som förstör planeten, skulle man göra någonting åt det. Även om man bara hade uppfattningen att det helt enkelt inte är bra att ödelägga planeten och uttryckte detta, skulle man göra någonting.

Planetens omvårdnad börjar framför ens egen dörr. Detta utvidgas till att omfatta ens färdväg till skolan eller arbetet. Det omfattar sådana platser där man har picknick eller dit man reser på semester. Man behöver inte bidra till nedskräpning av naturen och vattentillgångarna, och till att snår blir förtorkade och lätt kan fatta eld, å andra sidan kan man, när man har en stund över, göra någonting åt det. Att plantera ett träd kan tyckas otillräckligt, men det är ändå någonting.

I en del länder sitter inte gamla människor och arbetslösa sysslolösa och bryts ner: de används till att sköta trädgårdar, parker och skogar, till att plocka upp skräp och göra världen lite vackrare. Det råder ingen brist på resurser för att ta hand om planeten. Dessa förbises huvudsakligen. Man lägger märke till att Civilian Conservation Corps i Förenta staterna, som organiserades på 1930-talet för att tillvarata den potential som fanns bland arbetslösa officerare och ungdomar, var ett av få, om inte det enda projekt som förekom under denna depressionstid, som skapade mycket större förmögenhet åt staten än vad som spenderades. Man nyplanterade skog på stora områden och gjorde andra värdefulla saker som tog hand om Förenta staternas del av planeten. Man lägger märke till att Civilian Conservation Corps inte längre existerar. Man kan göra så lite som att bidra med sin åsikt om att sådana projekt lönar sig och stödja opinionsledare och organisationer som bedriver miljövårdsarbete.

Det råder ingen brist på teknologi. Men teknologi och dess tillämpning kostar pengar. Det finns pengar när man för en förnuftig ekonomisk politik – en politik som inte bestraffar alla. Sådana politiska program förekommer.

Det finns många saker man kan göra för att bidra till att ta hand om planeten. Det börjar med idén att man borde göra det. Det fortsätter med att man föreslår andra att göra det.

Människan har idag nått en potential att förstöra planeten. Hon måste föras vidare upp till en nivå av förmåga och handlingar för att rädda den.

Det är, när allt kommer omkring, det vi står på.

Om andra inte hjälper till att skydda och förbättra miljön,
kanske vägen till lycka inte alls kommer att ha något underlag att vila på.