12.5 LÄS AVSNITTET

Levnadsregel 12-2, Skydda och förbättra din miljö: Ta hand om din egen miljö

12-2. TA HAND OM DIN EGEN MILJÖ.

När människor missköter sina ägodelar och personliga områden, kan det sprida sig till det som är ditt.

När människor tycks vara oförmögna att sköta om sina egna saker och områden, är det ett symptom på att de känner att de faktiskt inte hör hemma där och egentligen inte äger sina egna saker. De saker som de ”fick” när de var små var förknippade med alltför många förmaningar och förbehåll eller också togs de ifrån dem av syskonen eller föräldrarna. Och de kände sig möjligtvis inte välkomna.

Sådana personers ägodelar, rum, arbetsplatser och fordon visar tydliga tecken på att de egentligen inte tillhör någon. Men det är värre att man ibland kan se människor uttrycka ett slags raseri mot ägodelar. Vandalism3 är en yttring av detta: huset eller bilen som ”ingen äger” förstörs inom kort.

De som bygger och försöker underhålla bostäder för låginkomsttagare blir ofta förfärade över hur snabbt förfallet kan ske. De fattiga äger, per definition, lite eller ingenting. Genom att de trakasseras på olika sätt, kommer de också mer och mer att känna att de inte passar in.

Men oavsett om människor är rika eller fattiga, och oavsett orsaken, kan de som inte sköter sina ägodelar och områden skapa oreda för andra omkring sig. Jag är säker på att du kan komma på sådana exempel.

Fråga dessa människor vad de verkligen äger i livet och om de verkligen hör hemma där de är, så kommer du att få en del överraskande svar. Och dessutom hjälpa dem en hel del.

Förmågan att organisera ägodelar och områden är något man kan lära sig. Det kan för somliga framstå som en ny tanke att en sak, som tagits fram och använts, bör läggas tillbaka på samma ställe så att den kan hittas igen: vissa spenderar halva sin tid på att bara leta efter saker och ting. Att ägna lite tid åt organisering kan betala sig i form av snabbare utfört arbete: det är inte slöseri med tid som vissa tror.

För att skydda dina egna ägodelar och områden, se till att andra tar hand om sina.